Ilmaston viesti on vakava

Puheenvuoro

Ylisukupolvisuus, kohtuullisuus ja kestävä luontosuhde ovat keskustalaisten toimintaa ohjaavia arvoja. Maailma on kohdannut kantokykynsä rajat monessa suhteessa.

Tulevaisuudessa päätöksenteon johtolankana kulkeekin entistä enemmän ympäristön ja ilmaston huomioiminen.

Se on meille keskustalaisille luontevaa. Haluamme jättää maapallon tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin mitä sen menneiltä sukupolvilta olemme saaneet.

Ilmastopaneelin IPCC:n erikoisraportin viesti on selvä. Meidän on tehtävä enemmän ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Raportti selkeyttää tarvetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen 2 asteen sijasta. Pelkästään jo 1,5 asteen lämpötilanousu aiheuttaa ongelmia ja vaatii seurauksiin sopeutumista.

Jos kuitenkin maapallon lämpötila nousee kaksi astetta, vaikutukset ovat raportin mukaan huomattavasti vakavampia ja vaikeammin hallittavia. Esimerkiksi veden puutteesta kärsii tuplasti enemmän ihmisiä verrattuna 1,5 asteen lämpötilanousuun. Ero on dramaattinen.

Taistelu ilmastonmuutosta vastaan on hallituksen politiikan keskiössä. Olemme päättäneet luopua kivihiilestä vuoteen 2029 mennessä, uusiutuvan energian tavoitteen nostamisesta yli 50 prosentin ja sähköisen liikenteen edistämisestä.

Kaiken kattavana tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2045.

Päätetyt toimet eivät vielä riitä. Keskusta pitää tärkeänä hiilidioksidipäästöjen vähentämistä hiilen hintaa nostamalla. Tämä tapahtuisi tiukentamalla ja laajentamalla EU:n päästökauppaa.

Keskusta näkee tärkeäksi myös hiilen sitomisen metsittämällä sekä metsien kasvua edistämällä ja maatalousmaan hiilensidontaa kehittämällä.

Liikenteen päästöjä on vähennettävä esimerkiksi edistyksellisillä biopolttoaineilla ja sähköautoilla.

Suomella on paljon osaamista tarjottavana tähän aikamme suurimpaan kriisiin.

Suomella on paljon osaamista tarjottavana tähän aikamme suurimpaan kriisiin.

Meillä on ratkaisuja esimerkiksi energiatehokkuusasioissa, uusiutuvan energian tuotannossa ja älykkäissä sähköverkoissa. Erityisesti tätä osaamista on vietävä maailmalle kasvaviin talouksiin.

Kaikki päästöjen vähentämiseksi tarvittavat toimet eivät Suomessakaan ole helppoja. Jotta päätöksenteko on riittävän pitkäjänteistä, on välttämätöntä käydä hallitus- ja oppositiorajat ylittävää vuoropuhelua.

Kutsun ensi kuussa kaikki suomalaiset eduskuntapuolueet keskustelemaan asiasta. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys Suomen ilmastopolitiikasta.

Kyseessä olisi prosessi, jossa puolueet keskustelisivat yhteisistä keinoista ja tavoitteista, joihin kaikki sitoutuvat ilmastopolitiikan kunnianhimon tason varmistamiseksi ja sen jatkuvuuden takaamiseksi yli hallituskausien.

Suomi on ollut tällä hallituskaudella myös kansainvälisesti erittäin aktiivinen toimija kunnianhimoisen ilmastopolitiikan puolesta. EU:ssa olemme tehneet töitä päästövähennystavoitteiden tiukentamiseksi.

Teen parasta aikaa kierrosta, jonka aikana tapaan kaikki EU-kollegani. Tapaamissa olen ottanut keskiöön ilmastonmuutoksen.

Asian pitää olla painavasti esillä myös Suomen EU-puheenjohtajuuden ohjelmassa. Euroopan on otettava kansainvälisesti ilmastojohtajuus, ja Suomella on mahdollisuus nousta ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun suurvallaksi.

Kirjoittaja on pääministeri ja keskustan puheenjohtaja

Juha Sipilä