Ilmastoahdistuksesta yhteiseen tekemiseen

Puheenvuoro

Muutoksen edessä inhimillinen reaktio on pitää kiinni tutusta ja turvallisesta. Ihminen käy helposti muutosvastarintaan, vaikka se olisi oman ja tulevien sukupolvien edun vastaista.

Ilmastonmuutoksen edessä perussuomalaiset kieltää muutoksen välttämättömyyden. Puolueen gallupkuninkuus perustunee osaltaan tähän.

Vastuullisille poliittisille voimille syntyy houkutus tehdä samoin. Tähän meillä ei ihmiskuntana ole varaa!

Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Kalajoella puolueemme puheenjohtaja Katri Kulmuni viitoitti kestävän muutoksen tietä: ”Hallitsemattomana se [muutos] hajottaa yhteiskuntaa sekä vie ihmisiä ja maan eri osia entistä kauemmas toisistaan. Hallittuna se luo toivon näköaloja tasa-arvoisesti kaikille suomalaisille ja koko Suomeen.”

Meillä keskustalaisilla on nähdäkseni nyt kolme tehtävää:

Palauttaa ilmastokeskustelu oikeisiin mittasuhteisiin ja osaksi kestävän kehityksen kokonaisuutta. Kestävää ilmastopolitiikkaa voi tehdä vain huomioimalla päätösten sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet. Tieteentekijöiden ja median ohella puolueilla, erityisesti keskustalla sivistysliikeenä, on velvollisuus lisätä oikeaa tietoa. 

Rakentaa luottamusta ja yhteisymmärrystä. Keskustan tulee luovasti ja aktiivisesti rakentaa ihmisille kanavia käydä keskustelua, osallistua ja vaikuttaa. Erilaisten ajattelutapojen ja arkitodellisuuksien välille on rakennettava siltoja sekä puolueessa että laajemmin yhteiskunnassa.

Tehdä ilmastoystävällisiä päätöksiä. Iin kunta Pohjois-Pohjanmaalla on viime aikojen inspiroivin esimerkki sukupolvia sekä julkista ja yksityistä sektoria yhdistävästä tavasta löytää ratkaisuja, jotka säästävät ympäristöä ja ovat lisäksi taloudellisesti kannattavia.

Ahdistus voi olla liikkeelle paneva voima, mutta ratkaisuhakuinen yhdessä tekeminen voimaannuttaa.

Puoluevaltuustossa puhuttiin jopa ilmastoinnostuksesta. Mikä voisi olla sinun kuntasi tai muun lähiyhteisösi joululahja yhteiselle maapallollemme?

Kirjoittaja on keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

Liina Tiusanen