Hallitusneuvottelut eivät saa estää keskustan uusiutumista

Puheenvuoro

Keskusta kärsi kevään eduskuntavaaleissa rökäletappion, jonka takia olimme ensi sijassa asennoituneet menemään oppositioon.

Pidimme lähes varmana sitä, että hallitustunnustelija Antti Rinne tavoittelee hallitusta, jonka muodostaisivat vaalien voittajapuolueet. Onhan SDP:n ja kokoomuksen yhteistyö ollut reilun kolmenkymmenen vuoden ajan niin vankkaa, että sinipuna on jäänyt syntymättä vain keskustan voittaessa vaalit.

Rinne kävi neuvotteluja kokoomuksen kanssa, mutta lopputulos oli selvä; SDP ja Rinne kokivat vahvasti, että vain keskustan kanssa on mahdollista rakentaa pehmeämmille arvoille perustuvaa yhteiskuntaa, nyt kun talous on paremmassa kunnossa.

Rinne vetosi keskustaan, että harkitsisimme vielä hallitusneuvotteluihin lähtöä. Kävimme monta keskustelua eduskuntaryhmässä ja tarkastelimme asiaa monelta kannalta. Oli selvää, että ennen päätöstä asiaa on kysyttävä kentältä.

Tuo menettelytapa oli välttämätön, sillä hallituskysymys on jakanut mielipiteitä puolueen sisällä. Syyt vaalitappioon on haluttu perkaa juuria myöten, sillä kansalaisilta tullut viesti on otettu hyvin vakavasti.

Kun kentän kanta oli selvitetty, teimme vaikean ratkaisun. Lähdimme mukaan hallitusneuvotteluihin.

Hallitusneuvotteluihin osallistuminen on hallitusyhteistyön ensimmäinen askel. Askeleita eteenpäin otetaan, jos neuvotteluissa syntyy riittävä luottamus ja yhteinen kuva Suomen tulevaisuudesta.

Olemme esittäneet kymmenen kynnyskysymystä hallitukseen menolle. Niistä pidämme kiinni.

Lähdimme mukaan hallitusneuvotteluihin ennen kaikkea puolustamaan koko Suomen asiaa. Vaaleissa yli 420 000 suomalaista antoi luottamuksensa keskustalle.

Nyt satsataan vahvemmin sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen. On silti tärkeää, että tulevankin hallituksen talous- ja työllisyyspoliittinen linja on kestävä. Vain sitä kautta sosiaalista oikeudenmukaisuutta voidaan vahvistaa kestävällä tavalla.

Lisäksi meillä on velvollisuus edistää niitä asioita, joista vaaleissa puhuimme: koko Suomi, perheet, ilmasto, suomalainen ruoka, sivistys ja turvallisuus. Nyt keskustan on mahdollista esiintyä vahvemmin omalla äänellään.

Tulemme huolehtimaan myös siitä, että sote-uudistus saadaan toteutettua kestävällä tavalla. Perheiden asemaa ja perusturvaa parannetaan, hyvää talous- ja työllisyyskehitystä tuetaan.

Suomen tulee jatkossakin olla maa, jossa kannattaa yrittää ja ottaa riskiä. Suomalaisen maatalouden ja ruuantuotannon kannattavuuskriisiin on tuotava selkeitä ratkaisuja ja parannettava tuottajien asemaa markkinoilla.

Maaseutujen näivettymiskehitystä on torjuttava. Kouluttautumismahdollisuuksia on oltava kaikkialla Suomessa ja osaavaa työvoimaa on oltava tarjolla yrityksille myös maaseuduilla.

Kemin biotuotetehdas osoittaa, että suomalaiselle metsäosaamiselle on kysyntää maailmalla. Aiomme huolehtia suomalaisesta kestävästä metsien hoidosta ja osaamisesta myös jatkossa.

Keskustan on kuitenkin panostettava puolueen ohjelmalliseen ja toiminnalliseen uudistamiseen.

Siinä missä vuoden 2015 vaalit käytiin selvästi kestävyysvajeteemalla, joka toi keskustalle vaalivoiton, kuluneen kevään vaalien teemoiksi nousivat talouden ja markkina-ajattelun ohi kestävä kehitys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Keskustalla on arvopohjansa puolesta näihin teemoihin paljon annettavaa. Keskustalaisen ajattelun ydinteema ylisukupolvisuus vaatii, että maa on annettava paremmassa kunnossa tuleville sukupolville kuin mitä sen on saanut.

Näin teimme talouden kohdalla edellisessä hallituksessa ja nyt tulemme panostamaan sosiaaliseen eheyteen ja koko maan tasapuoliseen kehittämiseen.

Tulevaan puheenjohtajaan kohdistuvatkin suuret odotukset.

Valittavan henkilön on kirkastettava keskustalaisen politiikan ydintä mutta katsottava myös vahvasti tulevaisuuteen. Samalla on pohdittava keskustan linjoja sekä yhä kansainvälistyvämpään että kaupungistuvampaan maailmaan, joka usein tuottaa myös vastakkainasetteluja.

Tässä keskustalla on paikkansa ääripäiden liennyttäjänä. Puheenjohtajan on toimittava myös hallitusryhmän veturina ja edustettava keskustan uutta ääntä.

Selvää on, että tarvitsemme nyt aitoa vuoropuhelua kansalaisten kanssa keskustan suunnasta ja identiteetistä. Tähän on tarjottava riittävästi mahdollisuuksia.

Hallitusneuvottelut eivät saa estää keskustan omaa uusiutumisprosessia.

Kirjoittaja on keskustan varapuheenjohtaja.

Hannakaisa Heikkinen Kirjoittaja on keskustan varapuheenjohtaja ja kolmannen kauden kansanedustaja Kiuruvedeltä.