Virkamiesten työllisyyspaperi laittaa hallituksen kovaan testiin budjettiriihessä

Pääkirjoitus

Valtiovarainministeriö julkisti perjantaina virkamiesmuistion toimista, joilla maahan luotaisiin hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetetut 60 000 työpaikkaa.

Vaikka kyseessä on ”vain” virkamiestyö, se luo kovia poliittisia paineita syyskuun puolivälissä kokoontuvaan hallituksen budjettiriiheen.

Useat ehdotukset ovat sellaisia, jotka ovat aiemmin maistuneet varsin huonosti ay-liikkeelle ja vasemmistopuolueille. Näihin kuuluu muun muassa ehdotus kaikkien ennenaikaiselle eläkkeelle vievien väylien tukkimisesta.

Eläkeväylien tukkiminen tarkoittaisi käytännössä kolmea toimenpidettä: työkyvyttömyyseläkkeitä koskevien erityissäännösten poistamista, osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä luopumista sekä niin sanotusta eläkeputkesta eli ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivistä luopumista.

Kipeiden ehdotusten vastapainoksi muistiossa esitetään työvoimapalvelujen parantamista ja työkyvyn tukemista uran aikana.

Muistiossa ehdotetaan myös työttömyysturvan porrastamista niin, että turvan kesto tai taso voitaisiin sitoa työhistorian pituuteen.

Nämä ehdotukset ovat tuttuja aiemmista selvityksistä. Ehkä yllättävin ehdotus koskee opintotuen uudistamista niin, että sen saamisen ehdoksi pantaisiin ainakin nykyistä tiukemmin opintojen suorittaminen määräajassa.

Lisäksi ehdotetaan työvoimakoulutuksen tehon parantamista kohdentamalla sitä aloille, joilla ihmiset voivat oikeasti työllistyä.

Useat ehdotukset ovat sellaisia, jotka ovat aiemmin maistuneet varsin huonosti ay-liikkeelle ja vasemmistopuolueille.

Ehdotukset saivat tuoreeltaan kriittisen vastaanoton SAK:sta. Se ennakoi vaikeita neuvotteluja hallituksen budjettiriihessä.

Kaiken lisäksi koronakriisi on pannut kaikki työllisyyslaskelmat uusiksi. Hallitus päättikin kesäkuussa, että se korottaa budjettiriihessä työllisyystavoitetta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen ei ottanut työllisyystoimiin kantaa esitellessään budjettiehdotustaan viime keskiviikkona.

Selvää kuitenkin on, että sekä Vanhanen että keskusta puolueena ovat sitoutuneet tiukasti hallituksen työllisyystavoitteisiin.

Puheenjohtaja Katri Kulmuni ottikin perjantaina myönteisen kannan muistioon ja varoitteli hallituskumppaneita ampumasta sen yksittäisiä ehdotuksia alas.

Vasemmistopuolueet saattavat vedota siihen, että muistiossa esitetiin vain sellaisia toimia, jotka eivät heikennä julkista taloutta. Niinpä siitä jäivät pois ”kalliit” toimet työpaikkojen luomiseksi.

Hallitus on sitoutunut ohjelmassaan kuitenkin myös laittamaan julkisen talouden tasapainoon. Koronan vuoksi tähtäintä kyllä siirrettiin kauemmas, mutta työllisyyden parantaminen pelkästään julkisin varoin ei ole mahdollista.

Budjettiriihestä onkin tulossa todellinen testi Sanna Marinin (sd.) hallitukselle ja varsinkin pääministerille.