Rohkeille uudistajille paikkoja tarjolla

Pääkirjoitus

Suomessa tehdään historiaa tammikuun 23. päivä, kun äänestäjät valitsevat edustajansa ensimmäisiin aluevaltuustoihin. He pääsevät päättämään siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään hyvinvointialueilla. Niiden rajat noudattavat maakuntarajoja Uuttamaata lukuun ottamatta.

Kansalaisilla on vielä kohtalaisen epäselvä kuva siitä, mitä uudet aluevaltuustot tekevät. Puolueet ja media ovat pyrkineet parhaansa mukaan helpottamaan äänestäjien tiedonnälkää.

Tiedotusvälineet ovat julkaisseet jälleen myös vaalikoneita helpottamaan oikean ehdokkaan etsimistä.

Vaalikoneiden ongelma on, että ne houkuttelevat ehdokkaita lupaamaan kaikkea hyvää kaikille. Tällä kertaa ongelma jopa kärjistyy, koska kyseessä ovat ensimmäiset vaalit laatuaan. Niin ehdokkaille kuin äänestäjillekin tuntuu olevan epäselvää, mikä on oikeasti mahdollista.

Niinpä monet varsinkin vasemmistopuolueiden ja vihreiden ehdokkaat lupaavat parantaa niin vanhusten, lasten, nuorten kuin aikuistenkin palveluja, palkata lisää työntekijöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä korottaa sote-henkilöstön, varsinkin sairaanhoitajien palkkoja.

Kun samat ehdokkaat torjuvat vielä asiakasmaksujen käytön, ainoaksi rahoituskeinoksi he tarjoavat verojen korotusta.

Keskusta on ainoana puolueena antanut yhden sitovan lupauksen, joka erottaa sen muista puolueista.

Todellisuudessa uudet valtuustot joutuvat toimimaan varsin tiukoissa talousraameissa. Valtio antaa rahat palvelujen järjestämiseen tietyn laskukaavan mukaan, joka huomioi muun muassa alueen väestön ikärakenteen. Omaa rahaa aluevaltuustot voivat kerätä lähinnä asiakasmaksuilla. Verotusoikeutta niillä ei ole.

Äänestäjien olisikin syytä kavahtaa puolueita ja ehdokkaita, jotka lupaavat kaikkea hyvää kaikille. Sen sijaan valtuustoihin tarvitaan päättäjiä, jotka oikeasti pyrkivät järjestämään oman alueensa palvelut mahdollisimman tehokkaasti käytettävissä olevalla rahalla. Se vaatii tarpeiden asettamista tärkeysjärjestykseen.

Nyt tarvitaan todellinen uudistus, ei vain kuntien vanhojen käytäntöjen siirtämistä sellaisenaan isommille alueille.

Ensimmäiset aluevaltuustot nousevat avainasemaan koko uudistuksen onnistumisen kannalta. Ne pääsevät linjaamaan esimerkiksi sitä, missä määrin hyödynnetään yksityisiä yrityksiä ja kolmatta sektoria palvelujen tuottamisessa.

Keskusta on puolueena antanut yhden sitovan vaalilupauksen, joka erottaa sen muista puolueista myös vaalikonevastausten perusteella. Keskustan mielestä jokaisessa kunnassa pitäisi olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema. Tämä lupaus voidaan toteuttaa sillä ehdolla, että riittävän moni äänestäjä piirtää äänestyslippuunsa keskustan ehdokkaan numeron.