Rinteen kannattaa ottaa Sipilän lista tosissaan

Pääkirjoitus

Keskustan entinen puheenjohtaja Juha Sipilä palasi politiikan parrasvaloihin tiistaina eduskunnassa. Hän käytti keskusta ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta keskusteli talous- ja työllisyyspolitiikkaa koskevasta kokoomuksen välikysymyksestä.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) toisti hallituksen vastauksessa hallitusohjelman linjaukset, joissa tavoitteeksi asetettiin työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Se tarkoittaa 60 000 uuden työpaikan luomista vaalikauden aikana.

Lintilä kertasi myös budjettiriihessä päätetyt työllisyystoimet, joihin kuuluu muun muassa työttömyyseläkeputken alarajan nostaminen yhdellä vuodella, palkkatuen byrokratian purku ja osatyökykyisten auttaminen töihin.

Lintilä muistutti edelleen, että hallitus on sitoutunut päättämään syksyn 2020 budjettiriihessä toimista, jotka tuovat vähintään 30 000 uutta työpaikkaa eli puolet hallituksen tavoitteesta koko vaalikaudelle.

Uusia toimia valmistellaan kolmikantatyöryhmissä, joiden työn tulosten pohjalta hallitus päättää jatkovalmistelusta ensi kevään kehysriihessä.

Hallituksen aikataulu tarkoittaa sitä, että viimeistään vuoden kuluttua pitää olla pöydässä päätökset 30 000 uuden työpaikan luomisesta. Niiden synty pitää varmistaa valtiovarainministeriön laskukoneella.

Keskustan ryhmäpuheessa Sipilä esitteli seitsemän kohdan ohjelman, jolla hallitus voi päästä tavoitteeseensa. Lista on käytännössä sama, jonka Sipilä esitti jäähyväispuheessaan Kouvolan puoluekokouksessa.

Sipilän listalla ensimmäisenä on varoitus viime vaalikaudella suurella vaivalla rakennetun kilpailukyvyn murentamisesta.

Tämä viesti lienee tarkoitettu niille ammattiliitoille, jotka ovat suureen ääneen vaatineet kilpailukykysopimuksessa sovitun lääkityksen lopettamista nyt alkavalla sopimuskierroksella.

Sipilän toisen ehdotuksen osoite taisi olla pääministeri Rinne.

Sen mukaan paikallista sopimista on edistettävä joko työehtosopimusneuvotteluissa tai lainsäädännön toimin. ” Eri­tyi­ses­ti la­kiin kir­jat­tu­ja pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen es­tei­tä on pu­ret­ta­va”, Sipilä vaati.

Keskusta ehdotti kolmanneksi korotettua perusturvaa, jonka vastineeksi työntekijän olisi oltava valmis ottamaan vastaan joko työtä tai koulutusta entisen ammatti- tai asuinalueensa ulkopuolelta.

Lisäksi Sipilä ehdotti muun muassa harkittavaksi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkinnan poistamista. Nuorten työllistämisen helpottamiseksi hän ehdotti yksityisten työvoimapalvelujen hyödyntämistä.

Sipilän puheenvuoro osoittaa, että keskusta aikoo pitää tosissaan kiinni hallituksen työllisyystavoitteesta ja on valmis kääntämään kaikki kivet sen saavuttamiseksi.

Monet asiantuntija ovat jo julistaneet, että hallitus ei tule saavuttamaan työllisyystavoitettaan.

Sipilän puheenvuoro osoittaa, että keskusta aikoo pitää tosissaan kiinni hallituksen työllisyystavoitteesta ja on valmis kääntämään kaikki kivet sen saavuttamiseksi.

Pääministeri Rinteen kannattaa ottaa keskustan eilinen ryhmäpuhe tosissaan.

Sipilän esiintyminen ennakoi sitä, että keskusta vaatii oikeita päätöksiä viimeistään ensi syksyn budjettiriihessä.

Millään tilastokikkailulla ei kannata lähteä muuttamaan hallitusohjelman selkeitä tavoitteita.