Poikkeusolot vaativat poikkeuksellisia toimia – liian hidas reagointi vie Suomen Italian ja Espanjan tielle

Pääkirjoitus

Suomessa koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi on tehty rajuja toimenpiteitä. Rajat on laitettu kiinni, koulut on suljettu, päivähoitopalvelut on rajattu minimiin ja yleisötapahtumat on kielletty.

Viranomaiset ovat myös esittäneet kansalaisille vahvan vetoomuksen, jotta he rajoittaisivat sosiaalisen kanssakäymisen minimiin.

Lista viranomaisten tähän mennessä tekemistä ehkäisytoimista on hengästyttävän pitkä ja se kasvaa jatkuvasti.

Seuraavaksi hallitus on rajoittamassa valmiuslain antamien valtuuksien pohjalta muun muassa ravintoloiden toimintaa ja kansalaisten vapaata liikkumista.

Hallituksen toimet ovat ennenkuulumattomia. Ne ovat kuitenkin välttämättömiä.

Ilman ankaria toimia riski epidemian hallitsemattomasta leviämisestä kasvaa liian suureksi.

Ikävintä on, että jo nyt tehdyt ja suunnitellut toimenpiteet eivät välttämättä ole edelleenkään riittäviä.

Koronavirusepidemian leviämisen taltuttamisessa keskeisessä roolissa ovat kansalaiset.

Jotta toimenpiteet purevat toivotulla tavalla, ihmisten on noudatettava viranomaisten ohjeita.

Tähän asti viranomaiset ovat yrittäneet kaitsea kansalaisia vahvoilla suosituksilla.

Osa ei ole ymmärtänyt tilanteen vakavuutta, ja on siksi jättänyt noudattamatta annettuja neuvoja. Osittain tästä syystä epidemia on levinnyt Suomessa ennustettua nopeammin.

Suomalaisia on moitittu usein muun muassa EU-kysymyksissä siitä, että noudatamme unionista tulevia ohjeistuksia liian orjallisesti. Nyt tätä samaa henkeä tarvitaan koronavirusepidemian kitkemisessä.

Tuskin kukaan haluaa, että joudumme Suomessa tilanteeseen, jossa hoitohenkilökunnan pitää valita hoidettavat potilaat.

Sen, että Suomi ottaa käyttöön entistä kovempia keinoja koronaepidemian hoitamisessa, ei pitäisi olla yllätys kenellekään.

Samaa polkua ovat kulkeneet maat, joissa koronan leviäminen kansanlaisten keskuudessa on Suomea edellä.

Jokaisen, joka on seurannut Italian tai Espanjan koronatilanteen leviämistä, pitäisi viimeistään nyt ymmärtää, kuinka vaarallisesta taudista on kysymys.

Kovien viranomaistoimien tavoitteena on välttää joutumasta samanlaiseen tilanteeseen kuin maat, joissa hoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut liian suureksi terveydenhuollon resursseihin nähden.

Tuskin kukaan haluaa, että joudumme Suomessa tilanteeseen, jossa hoitohenkilökunnan pitää valita hoidettavat potilaat.

Suomessa vallitsee poliitikoiden kesken laaja ymmärrys tarvittavista toimenpiteistä. Nyt tämä sama henki on saatava myös kansalaisten mieliin.

Koronaepidemian nopea ja laaja eteneminen pysähtyy vain ja ainoastaan, jos kansalaiset tekevät itse kaikkensa taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Pelkillä viranomaistoimilla epidemiaa ei pysäytetä. Siihen tarvitaan myös kaikkien kansalaisten tuki.