Perussuomalaisten kannattaisi antaa kansanedustaja Mäenpään rikosepäily oikeuden ratkaistavaksi

Pääkirjoitus

Ylen tietojen mukaan valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen aikoo nostaa syytteen perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpäätä vastaan, jos eduskunta antaa tähän luvan.

Syyte liittyy Mäenpään eduskunnassa pitämään puheeseen, jossa tämän katsotaan rinnastaneen maahanmuuttajat vieraslajeihin. Poliisi teki asiasta esitutkinnan ja katsoi, että Mäenpään on syytä epäillä syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Perustuslain mukaan kansanedustajan saa asettaa syytteeseen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden johdosta vain, jos viisi kuudesosaa kansanedustajista antaa sille suostumuksensa.

Asia on nyt perustuslakivaliokunnan puitavana. Jo tässä vaiheessa näyttää kuitenkin selvältä, että syytettä ei nosteta, sillä perussuomalaisten äänet riittävät pysäyttämään asian etenemisen. Ja sen puolue aikoo tehdä.

Rikoslain mukaan kansanryhmää vastaan kiihottamiseen syyllistyy henkilö, joka ”asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella”.

Rangaistus tästä rikoksesta on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Taannoisen mielipidetiedustelun suurin osa perussuomalaisten kannattajista haluaisi poistaa kyseisen pykälän rikoslaista. Se ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea kriminalisoimaan kiihottamisrikokset.

On yleinen väärinkäsitys, että sananvapaus tarkoittaa ehdotonta oikeutta sanoa mitä tahansa.

Poliitikoista tuomioita pykälän perusteella ovat saaneet esimerkiksi kunnanvaltuutettu ja myöhempi kansanedustaja James Hirvisaari (silloin ps.), kaupunginvaltuutettu Freddy van Wonterghem (ps.) sekä kansanedustaja Jussi Halla-aho (ps.).

Mäenpää itse kiistää loukanneensa mitään kansanryhmää. Hän perustelee toimintaansa sananvapauden käyttämisellä.

On yleinen väärinkäsitys, että sananvapaus tarkoittaa ehdotonta oikeutta sanoa mitä tahansa. Sananvapaus on tärkeä perusoikeus, mutta sitä voidaan rajoittaa muiden perusoikeuksien turvaamiseksi, esimerkiksi yleisen turvallisuuden vuoksi tai muiden henkilöiden maineen suojelemiseksi. Sananvapaus ei siten merkitse oikeutta solvata ja panetella muita.

Euroopan unionissa tunnetaan myös oikeuksien väärinkäytön kielto. Vihaan ja väkivaltaan yllyttävää puhetta voidaan pitää sananvapauden perustavanlaatuisena väärinkäyttönä, jolla ei ole minkäänlaista sananvapauden suojaa.

Kiihottamisrikospykälä ei suinkaan estä ilmaisemasta kiistanalaisiakaan poliittisia mielipiteitä. Se ainoastaan kieltää uhkaamasta, panettelemasta ja solvaamasta erilaisia ihmisryhmiä.

Ei tarvitse olla Runeberg pystyäkseen ilmaisemaan asiansa niin, että rikoksen tunnusmerkistö ei täyty. Keskinkertainenkin sanankäyttäjä kyllä kykenee olemaan uhkaamatta, panettelematta ja solvaamatta, jos vain haluaa.

Ja syytä olisi haluta. Harva viihtyy yhteiskunnassa, jossa myrkyllisiä solvauksia lentelee ympäriinsä vailla mitään rajoja.

1930-luvun Saksassa ihmisryhmien joukkotuhoon johtanut syrjiminen alkoi ensin sanoilla. Kun ilmapiiri oli saatu muokattua sopivaksi, seurasivat teot. Tämän ei saa antaa toistua.

Perussuomalaisten kannattaisikin lopettaa arvoton vastuunpakoilu, ja antaa oikeuslaitoksen käsitellä Mäenpään puheet. Se olisi paras vaihtoehto myös Mäenpään itsensä kannalta.