Periaateohjelman teko on kuin politiikan korkeakoulu

Keskusta on käynnistänyt suuren aatteellisen syväkyntöoperaation, kun se on ryhtynyt uusimaan periaateohjelmaansa.

Tarkoitus on, että asiaan paneudutaan ensi kesänä Seinäjoella oikein puoluekokouspuitteissa. Ohjelma hyväksytään sitten Sotkamon puoluekokouksessa 2018.

Periaateohjelma on tärkeä. Siinä linjataan, miksi keskusta on ylipäänsä olemassa. Siinä kirkastetaan keskustan tärkeimmät arvot. Siitä on myös voitava nähdä, mikä erottaa keskustan kaikista muista puolueista.

Periaateohjelma osoittaa keskustan pyrkimysten suunnan.

Toivottavasti periaateohjelman uudistamisen ympärille saadaan luoduksi jotain sellaista, joka syventää keskustaväen aatteellista ymmärrystä.

Mutta tärkeää voisi olla pohtia myös periaatteiden ja arvojen merkitystä arkisessa yhteisten asioiden hoitamisessa. Silloin tarvitaan arvoille selitystä – vähän samaan tapaan, kuin katekismuksessa kymmenelle käskylle: Mitä se on?

Sillekään ei taida voida mitään, että periaatteiden ja käytännön välille saattaa syntyä ristiriitaa.

Tällainen paikka on esimerkiksi hallituksessa olo. Yhtä lailla poliittista luovuutta saatetaan tarvita kunnallispolitiikassa.

Oppositiossa on helppo pitää tiukasti kiinni periaatteista. Hallituksessa on sen sijaan tehtävä yhteistyötä. Tämä merkitsee, että kaikkien siihen osallistuvien on annettava myös periksi.

Yhteistyöllä kun on hintansa.

Elämme taas sellaisia aikoja.

Maan suurimmallakaan puolueella, keskustalla, ei ole eduskunnassa kuin vajaan neljänneksen kannatus eikä äänimäärissä sitäkään. Muutkin hallituspuolueet saivat lähes viidenneksen äänistä ja eduskuntapaikoista.

Siksi tarvitaan kohtuullisuutta – yhtä keskustalaista perusarvoa – myös kritiikissä.

Periaatteet ja varsinkin niistä johdetut arvot kiinnittyvät tietysti jokaisen omaan tulkintaan. ”Vastuullisuus”, ”vapaus” tai ”oikeudenmukaisuus” eivät ole matemaattisia suureita. Me annamme niille inhimillisen sisällön, kukin omanlaisemme.

Mutta kun ne lyödään lukkoon poliittisen puolueen arvoina, niillä täytyy olla yhteisesti hyväksyttyä sisältöä.

Tämän yhteisen sisällön löytämisessä on suuri työ. Mutta kun se tehdään kärsivällisesti ja paneutuen, se lujittaa keskustaa.