Maalittaminen uhkaa oikeusvaltiota – ja siksi siitä pitäisi tehdä rangaistavaa

Pääkirjoitus

Maalittamisella tarkoitetaan järjestelmällistä toimintaa, jolla pyritään vaientamaan ihmisiä tai vaikuttamaan heidän toimintaansa uhkailemalla tai esimerkiksi levittämällä heidän yksityistietojaan.

Käytännössä se tapahtuu esimerkiksi sähköposti- ja puhelupommituksina, vihaviesteinä, tappouhkauksina, julkisuudessa levitettävänä vihapuheena ja muunlaisena häirintänä. Tällaista toimintaa kohdistetaan erityisesti oikeudenhoidon ammattilaisiin – kuten syyttäjiin ja tuomareihin – ja muihin viranomaisiin, tutkijoihin ja poliitikkoihin.

Pahimmillaan jo pelkkä maalittamisen pelko voi vaikuttaa viranomaisiin.

PAINOSTAMISELLA ja uhkailulla on vakavia seurauksia. Pahimmillaan jo pelkkä maalittamisen pelko voi vaikuttaa viranomaisiin niin, että he muuttavat toimintaansa tai välttelevät tiettyjen asioiden ottamista käsiteltävikseen.

Vainoajat saattavat järjestelmällisesti levittää verkossa törkyä yksittäisestä virkamiehestä tarkoituksenaan haitata tämän urakehitystä. Onnistuminen ei ole mahdotonta, sillä perättömätkin väitteet saattavat muodostaa epäilyksen varjon henkilön ylle.

Jos virkamies tekee maalittajasta rikosilmoituksen, hän tulee esteelliseksi käsittelemään tähän liittyviä asioita. Maalittamisen avulla voidaankin pyrkiä vaihtamaan itselle mieluisampi virkamies käsittelemään jotain tiettyä asiaa.

Maalittaminen on vakava ongelma, joka uhkaa oikeusvaltiota ja jopa demokratiaa.

Oma lukunsa on se, että maalittaminen vaikuttaa työssä jaksamiseen ja aiheuttaa kohteilleen monenlaisia terveyshaittoja.

TUOMIOISTUIMET, syyttäjälaitos ja poliisi tekivät pari vuotta sitten oikeusministeriölle aloitteen maalittamisen kriminalisoinnista. Myös Lakimiesliitto kannattaa ajatusta.

Nykyinenkin rikoslaki tarjoaa työkaluja maalittamisen rankaisemiseen. Esimerkiksi kunnian loukkaaminen ja vainoaminen on lailla kielletty.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Lain pitäisi olla sellainen, että maalittamisesta seuraisi varmasti rangaistus. Kriminalisointi tekisi ilmiöstä tunnistettavan ja helpottaisi siitä puhumista.