Lintilä sai leivottua aluekehitysrahoista kelvollisen lopputuloksen

Pääkirjoitus

Hallitus pääsi kuluvalla viikolla sopuun EU:n aluekehitysrahojen jaosta vuosille 2021-2027. Lopputulos on kaikkien osapuolten kannalta vähintäänkin tyydyttävä.

Yksikään maakunta ei menetä rahoitusta nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna, vaikka tuet jakaantuvat hieman aiempaa tasaisemmin eri maakuntien välillä. Kyse ei ole mistään pikkurahoista, sillä seitsemän vuoden aikana jaossa on yhteensä 1,62 miljardia euroa.

Hallitus tekee lähiaikoina vielä virallisen päätöksen EU:n aluekehitysrahojen alueellisesta jakamisesta. Tämän jälkeen esitys menee vielä Euroopan komission hyväksyttäväksi.

Toiveena on, että uusi ohjelmakausi saataisiin liikkeelle vielä tämän vuoden puolella.

Alueellisten ristiriitojen takia näkemyserot eivät poikkeuksellisesti kulkeneet puolueiden välillä vaan niiden sisällä.

PÄÄTÖS rahojen jakamisesta oli kaikkea muuta kuin helppo. Neuvottelut kestivät lähes puolitoista vuotta.

Ensimmäisessä vaiheessa ratkaisua hakivat maakuntajohtajat. He eivät kuitenkaan löytäneet yhteisymmärrystä rahojen jakamisesta kuten edellisellä neuvottelukierroksella seitsemän vuotta sitten.

Maakuntajohtajien epäonnistumisen jälkeen tehtävä lankesi elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) harteille. Rahojen jakaminen on yleensä poliitikoille mieluinen tehtävä. Tällä kertaa tehtävä oli kaikkea muuta mieluinen.

Maakuntien näkemykset rahanjaosta olivat erittäin kaukana toisistaan. Etelä- ja Länsi-Suomi kokivat, että heidän osuutensa on Itä- ja Pohjois-Suomeen verrattuna aivan liian pieni. Itä- ja Pohjois-Suomen edunvalvojien mielestä suurin osa aluekehitysrahoista kuuluu EU:n perussopimukseen mukaan juuri heille.

Alueellisten ristiriitojen takia näkemyserot eivät poikkeuksellisesti kulkeneet puolueiden välillä vaan niiden sisällä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä onnistui punnertamaan hankalasta neuvottelutilanteesta kompromissin, joka kelpasi niin hallituskumppaneille kuin maakunnillekin. Tätä voi pitää neuvottelujen lähtökohdat huomioon ottaen erinomaisena suorituksena.

Onnistumisesta kielii myös se, että lopputulosta ei ole riepoteltu julkisuudessa juuri ollenkaan.

Koville neuvotteluprosessi kuitenkin Lintilällä otti. Jotta sama näytelmä ei toistuisi seitsemän vuoden kuluttua uudestaan, EU:n aluerahojen jakamista varten perustetaan Lintilän aloitteesta työryhmä. Se kantaa nimeä Alueiden suunta.

Työryhmä tärkein tehtävä on sujuvoittaa seuraavan EU:n ohjelmakauden valmistelua ja samalla estää ministeriä päätymästä samanlaiseen mankeliin kuin Lintilä joutui.