Liikasen työryhmän esitykset lievittävät rahapelien moraalista ongelmaa

Pääkirjoitus

Veikkaus tilitti vielä pari vuotta sitten miljardi euroa käytettäväksi hyviin tarkoituksiin tieteen, taiteen, kulttuurin ja urheilun hyväksi. Hyvä tarkoitus ei kuitenkaan peittänyt moraalista ongelmaa: rahoista suuri osa kerättiin vähävaraisilta ihmisiltä kuten eläkeläisiltä, jotka syöttivät kolikoita ostoskeskusten kolikkoautomaatteihin.

Moraalinen ongelma räjähti Veikkauksen syliin rahapelien aggressiivisen mainonnan vuoksi. Se pakotti yhtiön vähentämään kolikkoautomaattien määrää ja suitsimaan pelaamista muutoinkin. Myös automaatteihin vaaditaan nykyään pelaajan tunnistautumista.

Veikkauksen tuoton romahdutti viime vuonna koronapandemia, jonka seurauksena automaatit jouduttiin laittamaan kiinni kuukausien ajaksi. Veikkauksen ”voitosta” katosi kerralla 300 miljoonaa euroa. Tämä herätti puolestaan edunsaajat puolustamaan avustuksiaan.

Hallitus lupasi säilyttää kohtuullisen avustustason tilapäisjärjestelyillä ainakin tämän vuoden ajaksi. Moraalisen ongelman ratkaisun se antoi arvovaltaisen työryhmän tehtäväksi.

Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen. Kaikki muutkin sen jäsenet – Liisa Hyssälä, Kalevi Kivistö, Osmo Soininvaara ja Ulla-Maj Wideroos –  ovat entisiä ministereitä.

Työryhmässä oli parasta mahdollista asiantuntemusta ja arvovaltaa sitäkin enemmän. Siksi on syytä uskoa, että sen ehdotukset toteutuvat myös käytännössä.

Edunsaajienkin moraalinen ongelma helpottuu, kun niiden ei tarvitse kantaa huonoa omaatuntoa avustusrahojen alkuperästä.

Liikasen ryhmä ehdottaa järjestelmän periaatteellista muutosta. Veikkauksen tuotot siirrettäisiin sellaisenaan valtion budjetin katteeksi. Samalla avustukset siirrettäisiin kehysmenettelyn piiriin eli niistä tulisi samanlaisia määrärahoja kuin muistakin budjettimenoista.

Uudistus ratkaisisi joukon moraalisia ongelmia, ei kuitenkaan kaikkia.

Uudistuksen toteutuessa hallituksilta häviäisi houkutus siirtää menoja ”Veikkauksen piikkiin”. Tiukka kehysjärjestelmä on ministereitä tähän kannustanut.

Uudistus mahdollistaa myös rehellisemmän vastuunjaon rahapelitoiminnan hyötyjen ja haittojen punninnassa. Hallitus ja eduskunta joutuvat suoremmin päättämään siitä, kuinka paljon Veikkaukselta toivotaan tuloja valtion kassaan. Ne voivat painottaa rahapeleihin liittyvien haittojen torjumista vähentämällä tuotto-odotuksia.

Edunsaajienkin moraalinen ongelma helpottuu, kun niiden ei tarvitse kantaa huonoa omaatuntoa avustusrahojen alkuperästä. Samalla niiden riippuvuus poliittisista päätöksentekijöistä kasvaa, mihin Liikasen ryhmäkin kiinnitti huomiota.

Moraalinen perusongelma lievenee, mutta ei se kokonaan poistu. Varoja kerätään jatkossakin vähävaraisilta ihmisiltä, joilla ei olisi oikeastaan varaa pelata. Haittojen vähentämiseen pitää siis jatkossakin kiinnittää huomiota.