Kyselyyn vastanneilta keskustapäättäjiltä vihreää valoa hallituspolitiikalle, mutta puoluevaltuustossa kuullaan varmasti lisää

Pääkirjoitus

Keskustan taival Sanna Marinin (sd.) johtamassa hallituksessa on ollut aika ajoin kuoppainen. Tätä ei voi pitää suurena yllätyksenä. Jo etukäteen oli selvää, että yhteiselo Sipilän hallituskauden oppositiopuolueiden kanssa ei tule olemaan helppoa.

Keskustan vahva kädenjälki hallitusohjelmassa kallisti vaakakupin hallitukseen menon puolelle. Päätöstä helpotti se, että puolueen keskeiset toimielimet antoivat tälle vahvan tuen.

Keskustan painoarvo hallituksen päätöksissä on ollut merkittävä. Tätä ei voi kiistää kukaan. Puolueen vaikutusvalta on näkynyt muun muassa sote-ratkaisussa, talouspolitiikkaa koskevissa kysymyksissä ja viimeksi tärkeässä EU-komissiolle esittävässä metsäpäätöksessä.

SUOMENMAAN keskustan puoluevaltuutetuille tekemä kysely osoittaa, että puolueen keskeiset vaikuttajat ovat pääosin tyytyväisiä hallitustyöskentelyyn. 60 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi keskustan arvojen näkyvän melko hyvin hallituksen päätöksissä. Tyytymättömiä hallitukseen työskentelyyn oli hieman alle neljännes vastaajista.

Puoluevaltuutettujen mielestä hallitus on onnistunut työssään kohtuullisesti. Hallituksen arvosanaksi valtuutetut antavat 7,1.

Tulosta voi pitää yllättävänä, jos sitä peilaa julkisuudessa käytyyn keskusteluun. Väitteet, että keskusta olisi täysin turhautunut hallituspolitiikkaan, eivät kyselyn perusteella pidä paikkaansa. Läheskään kaikki puoluevaltuutetut eivät kuitenkaan vastanneet kyselyyn. Lisää selvyyttä asiaan saataneenkin puoluevaltuuston kokouksessa viikonvaihteessa.

Suomenmaan kyselyn perusteella keskustan päättäjillä ei ole kuitenkaan suurta hinkua kaataa hallitusta. Parantamiseen varaa toki on, niin keskustalla kuin muillakin puolueilla.

PUOLUEEN keskeiset päättäjät tiedostavat, että hallitustyö ei ole pelkästään ruusuilla tanssimista. Ikävät päätökset ja niihin liittyvä kielteinen julkisuus kuuluvat hallituspuolueiden luontaisetuihin.

Suomenmaan kyselyn perusteella keskustan päättäjillä ei ole kuitenkaan suurta hinkua kaataa hallitusta. Parantamiseen varaa toki on, niin keskustalla kuin muillakin puolueilla.

Mutta kysyttävä on sitäkin, mitä tapahtuisi, jos hallitus kaatuisi? Miten keskustan kävisi, jos edessä olisivatkin ennenaikaiset vaalit?

Totta on, että keskustan asema hallituksessa on hankala. Hallituspuolueiden isot ideologiset erot näkyvät erilaisina irtiottoina. Hallituksen toimintakykyä nämä irtiotot eivät edistä.

Hallitusohjelma on kuitenkin hyvä, ja sitä on helppo puolustaa. Keskustalle kynnyskysymys on, että hallitus ei lipsu sovitusta talouspoliittisesta linjasta. Kyselyyn osallistuneet puoluevaltuutetut vastustavatkin jyrkästi velkavetoista talouspolitiikkaa ja luopumista valtiontalouden kehyksistä.

HALLITUKSELTA keskustalaiset odottavat pitkäjänteisempää ja yhtenäisempää linjaa. Hallituspuolueiden jatkuva riitely ei tätä toivetta edistä – päinvastoin.

Keskeneräisten asioiden riepottelu julkisuudessa on osittain seurasta huonosta johtamisesta. Pääministeri Sanna Marinilta (sd.) toivotaankin napakampaa johtamista.

Hallituksen yhteishengen luomisessa pääministerillä on oltava keskeinen rooli, mutta kaikilla hallituspuolueilla on tässä vastuunsa.

Hallituksen sisäisiä neuvotteluja ei pidä käydä median välityksellä vaan hallituksen sisällä. Pienistäkin erimielisyyksistä voi tulla ylitsepääsemättömiä, jos asioista ei pystytä keskustelemaan avoimesti ja rehellisesti hallituskumppanien välillä.