Koulujen avaamista on hyviä kokemuksia Euroopasta – pelot epidemian uudesta piikistä ovat osoittautuneet turhiksi

Pääkirjoitus

Koulut avaavat ovensa tänään noin kahden kuukauden tauon jälkeen. Samalla etäopetus päättyy.

Hallituksen päätös purkaa koronakriisin takia toteutetut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet on herättänyt kovaa keskustelua puolesta ja vastaan. Osa opettajista ja vanhemmista pitää päätöstä vastuuttomana. Toiset taas ovat tervehtineet ratkaisua ilolla.

Koulujen ovien avaaminen jakaa myös kansalaisten mielipiteet. Ylen teettämään kyselyyn vastanneista 44 prosenttia pitää päätöstä oikeana ja 43 prosenttia vääränä. Eniten koulujen avaamista vastustavat perussuomalaisten kannattajat.

Opettajien oma  (OAJ) on avoimesti vastustanut koulujen avaamista vain kahdeksi viikoksi ennen kesälomia. OAJ on perustellut näkemystään terveyssyillä. Järjestön mielestä päätös lisää koulujen henkilökunnan riskiä sairastua koronaan.

Opettajat ovat tehneet koronakriisin aikana erittäin hyvää työtä vaikeissa olosuhteissa. He ovat pystyneet mukautumaan uuteen tilanteeseen erittäin nopeasti. Ilman opettajien digiloikkaa etäopetuksen taso ei olisi ollut niin korkea.

Ammattijärjestön huoli oman jäsenkunnan terveydestä on ymmärrettävä. Ongelmien välttämiseksi riskiryhmään kuuluvien opettajien ei tarvitse osallistua lähiopetukseen.

OAJ:n nihkeä suhtautuminen koulujen avaamisen ei onneksi ole näkynyt käytännön toiminnassa. Koulut ovat rehtoreiden johdolla pyrkineet luomaan opetusolosuhteet opetusministeriön asettamien vaatimusten mukaisiksi.

Isoissa kouluissa riittävän väljien opiskelutilojen luominen ei ole ollut helppo tehtävä. Julkisuudessa olleiden tietojen valossa koulut ovat tehneet kuitenkin parhaansa, jotta koulunkäynti olisi mahdollisimman turvallista sekä oppilaiden että henkilökunnan kannalta.

OAJ:n nihkeä suhtautuminen koulujen avaamisen ei onneksi ole näkynyt käytännön toiminnassa.

Suomi seuraa koulujen avaamisessa muita Euroopan maita. Esimerkiksi Tanskassa koulut ovat olleet auki jo 15. huhtikuuta alkaen.

Tanskan kokemukset ovat olleet hyviä. Koulujen avaamisesta huolimatta koronaepidemia on hiipunut entiseen malliin.

Tanskassa osa lapsista jäi vanhempien aloitteesta kotiin, kun koulut avattiin. Nyt suurin osa aluksi kotiin jääneistä koululaisista on Ilta-Sanomien mukaan palannut takaisin kouluun.

Suomessa koulujen avaaminen on herättänyt joissakin vanhemmissa samanlaisia pelkoja kuin Tanskassa. Tiedot muualta Euroopasta tukevat hallituksen valitsemaan linjaa.

Tätä linjaa puoltavat myös terveysviranomaisten arviot. Niiden mukaan kouluihin palaaminen on turvallista. Tutkimusten mukaan lasten rooli koronavirustartuntojen levittäjänä on selvästi pienempi kuin aikuisilla.

Tutkimustiedon ja muualta Euroopasta tulleiden kokemusten perusteella koulujen avaaminen ei ole niin iso riski kuin sen pahimmat vastustajat ovat antaneet ymmärtää. Tästä syystä koulujen avaaminen oli tässä tilanteessa ainoa ja oikea vaihtoehto.