Keskustan sitkeys punnitaan kuntavaaleissa

Pääkirjoitus

Koronakriisin takia siirretyt vaalit järjestetään kesäkuun 13. päivä. Kampanja-aikaa on jäljellä reilu kuukausi.

Ehdokkaat ovat nyt kaikkien tiedossa. Äänestäjien tehtäväksi jää valita itselleen paras ehdokas. Tätä päätösvaltaa on syytä käyttää harkiten.

Päätös ei ole yhdentekevä. Annettu ääni on voimassa neljä vuotta. Vaaliuurnaan pudotettua ääntä ei voi jälkikäteen perua, vaikka tulisikin katumapäälle.

Kuntavaaleissa valitaan edustajat kuntien ja kaupunkien valtuustoihin. Äänestäjä siis päättää, kuka ja minkä puolueen ehdokas ajaa parhaiten kotikunnan asioita.

Kuntavaalien alla käydyssä poliittisessa keskustelussa tätä tosiasiaa on tarkoituksella vähätelty. On kerrottu muun muassa, että vaaleissa äänestetään hallituksen jatkosta, EU-politiikan sisällöstä, koronatoimista tai polttoaineen hinnasta.

Tällaiset väitteet ovat täyttä puppua. Niiden ainoa tavoite on sumuttaa äänestäjää.

Näitä temppuja käytetään yleensä silloin, kun ei uskota oman puolueen ehdokkaiden kykyyn hoitaa kuntalaisten asioita. Tai tiedetään, että ehdokkaiden taso ei ole yhtä hyvä kuin naapuripuolueessa.

Äänestäjien kuluttajasuojan kannalta tällainen touhu on ikävää ja vaarallistakin.

Auringonlaskun puolueeksi julistetun kansanliikkeen kannattajilla on taas oiva tilaisuus osoittaa, kuinka sitkeää tekoa keskusta on.

Kuntavaalien äänestysprosentti on viimeisten vuosikymmenien aikana jäänyt alle 60 prosentin. Valtiollisiin vaaleihin verrattuna äänestäjiä on ollut liikkeellä selvästi vähemmän.

Vaatimaton äänestysprosentti ei selity ainakaan ehdokkaiden määrällä. Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2017 vaaleissa ehdolla oli yli 33 000 ehdokasta. Nyt ehdokkaita on hieman enemmän, joten valinnanvaraa on runsaasti.

Ehdokkaita on niin paljon, että lähes jokainen äänestäjä tuntee vähintään yhden ehdokkaan. Ei välttämättä henkilökohtaisesti, mutta jollakin tavalla. Valtakunnallisissa vaaleissa tämä on harvinaista.

Keskustalla on ollut kuntavaaliehdokkaita puolueista yleensä eniten. Iso ehdokasmäärä antaa nytkin hyvät eväät vaalimenestykseen. Suuren ehdokasjoukon lisäksi tarvitaan myös näkyvää ja innostunutta vaalityötä.

Keskustalla on näissä kuntavaaleissa paljon pelissä. Puolueen kannatus on laahannut mittauksissa historiallisen alhaisissa luvuissa. Kuntavaaleissa tälle kehitykselle on mahdollisuus laittaa stoppi.

Ilmaiseksi keskusta ei tule saamaan kuntavaaleissa mitään. Myötäsukaista julkisuutta puolueelle ei ole tarjolla ennen vaaleja. Se on jo nähty.

Keskustalle on varattu vaalien etukäteisarvioissa häviäjän rooli. Tähän tappiomielialaan ei kannata sortua. Auringonlaskun puolueeksi julistetun kansanliikkeen kannattajilla on taas oiva tilaisuus osoittaa, kuinka sitkeää tekoa keskusta on.