Keskustan kädenjälki näkyy vahvasti hallituksen perhevapaauudistuksessa

Pääkirjoitus

Hallituksen esitys perhevapaauudistukseksi sai poikkeuksellisen lämpimät kiitokset oppositiolta eduskunnan lähetekeskustelussa. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen luonnehti hallituksen esitystä paljon odotettua paremmaksi.

Perhevapaauudistuksessa näkyy Räsäsen mukaan vahvasti keskustan kädenjälki. Oppositiopuolueen edustaja kiitteli keskustaa erityisesti kotihoidontuen säilyttämisestä.

Oppositiosta tulleet vuolaat kiitokset ovat ansaittuja. Perhevapaauudistus olisi ilman keskustaa tyystin erilainen.

EDELLISESSÄ hallituksessa, jossa mukana olivat keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset, perhevapaauudistus kaatui kokoomuksen vahvaan vastustukseen.

Linjaero keskustan ja kokoomuksen välillä oli kristallinkirkas. Keskusta halusi tehdä perhevapaauudistuksen korostamalla perheiden ja lasten hyvinvointia. Kokoomus puolestaan painotti uudistuksessa vahvasti talous- ja työllisyyskysymyksiä.

Perhevapaauudistuksen sisällöstä on käyty tiukkaa vääntöä jo useissa hallituksissa. Erilaisten näkemysten takia asiassa ei ole kuitenkaan löydetty sopua kuin vasta nyt.

Perhevapaauudistus olisi ilman keskustaa tyystin erilainen.

PERHEVAPAAUUDISTUS oli yksi keskustan kynnyskysymyksistä hallitusneuvotteluissa. Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan ehdot olivat selkeät: ”Kotihoidontukea ei heikennetä ja isien vanhempainvapaapäiviä tulee lisätä ilman, että uudistus vähentää äidiltä käytössä olevia päivärahoja.”

Nämä keskustan vaatimukset otettiin täysimääräisesti huomioon hallituksen perhevapaauudistuksessa.

Keskustan osallistumista nykyiseen hallitukseen on kritisoitu aika ajoin. Nyt tehty uudistus osoittaa jälleen kerran, että hallituksessa kannattaa olla mukana, jos haluaa vaikuttaa päätösten sisältöön.

HALLITUKSEN perhevapaauudistuksen tavoitteena on lisätä tasa-arvoa perheissä ja työelämässä. Toiveena on, että vanhempien kotityöt ja lasten hoito jakaantuvat nykyistä tasaisemmin.

Moitteita uudistus on saanut sen aiheuttamista kustannuksista. Hallituksen oman arvion mukaan julkiset kustannukset nousevat uudistuksen myötä noin 80 miljoonalla eurolla vuodessa.

Kustannus on korkea, mutta siitä saatava hyöty on merkittävä. Yhteiskunnan kädenojennus perheille kannustaa hankkimaan lapsia. Kaikki toimenpiteet Suomen alhaisten syntyvyyslukujen nostamiseksi ovatkin nykytilanteessa enemmän kuin tarpeen.

Vain talouslukuja tuijottamalla perhevapaisiin tehdyt parannukset voivat näyttää ikäviltä. Lasten ja vanhempien hyvinvointiin sijoitetut varat voivat osoittautua pidemmällä aikajänteellä myös taloudellisesti kannattavaksi toimenpiteeksi.

Lasten ja vanhempien hyvinvointia ja perheiden vapautta valita itselleen paras hoitotapa ei voi laskea vain euroissa.