Keskusta esitti liikenteen päästöjen vähentämiseksi radikaalimman ohjelman kuin ministeriön työryhmä

Pääkirjoitus

Hallitus on asettanut tavoitteeksi liikenteen päästöjen puolittamisen vuoteen 2030 mennessä eli seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tällä viikolla on saatettu julkisuuteen kaksi ehdotusta siitä, miten tavoitteeseen voidaan päästä.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä julkisti tiistaina oman ehdotuksensa kotimaan liikenteen päästöjen puolittamisesta. Sen mukaan liikenteen päästöjen puolittaminen edellyttää fossiilisten polttoaineiden kulutuksen puolittamista vuoteen 2030 mennessä.

Työryhmän mukaan polttoaineverojen korotus ja liikenteen päästökauppa olisivat tehokkaimpia keinoja polttoaineiden kulutuksen vähentämiseksi.

Työryhmä ehdottaa lisäksi muun muassa sähköautojen määrän kasvattamista 700 000:en vuoteen 2030 mennessä.

Liikenteen päästöjen vähentäminen on poliittisesti kuuma aihe.

Perussuomalaiset ovat arvostelleet kaikkia ilmastotavoitteita ja erityisesti autoiluun kohdistuvia toimia. Puolue on haukkunut keskustaa polttoaineverojen korotuksesta, joka lisää yksityisautoilun kustannuksia harvaanasutuilla alueilla.

Myös liikenneministeriön työryhmän esitykset olisivat varmasti vahvistaneet perussuomalaisten hyökkäyksiä. Tällä kertaa keskusta ei kuitenkaan jäänyt odottamaan röykytystä vaan puolueen eduskuntaryhmä esitti oman vaihtoehtonsa jo maanantaina, päivää ennen ministeriön työryhmän raportin julkistusta.

Keskustan eduskuntaryhmän ehdotusta voi pitää jopa radikaalimpana kuin ministeriön työryhmän suunnitelmaa.

Päästöjen puolittaminen edellyttää yhteensä 1,55 miljoonan hiilidioksiditonnin vähennyksiä kymmenessä vuodessa. Keskustan mielestä tähän päästäisiin kolmella toimenpiteellä.

Keskusta esittää etätyön tuntuvaa lisäämistä yhtenä keinona vähentää liikenteen päästöjä. Jos miljoona suomalaista tekisi puolet viikosta etätöitä, päästöt vähenisivät 0,44 miljoonaa tonnia. Tällä keinolla saavutettaisiin jo kolmannes vähennystavoitteesta.

Lisäksi keskusta esittää biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nostamista tulevina vuosina nykyisestä 30 prosentista jopa 40 prosenttiin. Lisäksi tarvitaan liikennejärjestelmän uudistuksia kuten tieverkoston parantamista, joukkoliikenteen parantamista ja kuljetusjärjestelmien kehittämistä.

Keskusta taittaa opposition kritiikin kärkeä torjumalla ehdottomasti polttoaineverojen lisäkorotukset tällä vaalikaudella.

Keskusta taittaa opposition kritiikin kärkeä torjumalla ehdottomasti polttoaineverojen lisäkorotukset tällä vaalikaudella.

Lisäkorotusten sijaan keskusta uudistaisi liikenteen verotuksen perusteellisesti luopumalla polttoaineiden litrakohtaisesta verotuksesta. Sen tilalle puolue esittää paikannukseen perustuvaa verotusta, johon siirryttäisiin kymmenen vuoden tähtäimellä.

Keskustan mielestä huonoilla teillä ajavien pitäisi maksaa vähemmän kuin hyväkuntoisella verkostolla liikkuvien. Tähän pitäisi rakentaa sellainen autojen paikannukseen perustuva malli, joka ei vaaranna yksityisyyden suojaa.

Keskusta perustelee uudistuksen tarvetta myös valtiontaloudellisilla syillä. Jos ja kun fossiilisten polttoaineiden kulutus vähenee, pienenevät myös verotuotot.

Jos ja kun verottaja haluaa edelleen osansa, veroja olisi korotettava tuntuvasti. Tämä olisi kohtuutonta erityisesti niiden reuna-alueilla asuvien ihmisten kannalta, joilla auto on välttämätön eikä joukkoliikenteen palveluja ole käytettävissä.

Luvassa on tiukka keskustelu hallituksen sisällä siitä, millä keinoilla liikenteen päästöjen puolitus toteutetaan. Keskustan tehtäväksi tässä keskustelussa näyttää jäävän autoa tarvitsevien kansalaisten puolustaminen ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä huolehtiminen.