”Jalkapuurangaistusten” on aikakin jo loppua – hallituksen maksuhäiriömerkintälinja helpottaa ylivelkaantuneiden mahdollisuuksia nousta velkasuosta

Pääkirjoitus

Oikeusministeriö ehdottaa, että maksuhäiriömerkinnästä pääsisi jatkossa eroon kuukauden kuluttua viivästyneen maksun suorittamisesta.

Nykyisin maksuhäiriömerkinnät näkyvät luottotietorekisterissä yleensä kolmen vuoden ajan. Uusi häiriömerkintä voi pidentää entisestään säilytysaikaa.

Oikeusministeriö esittää myös, että maksuhäiriömerkintöjen säilytysajoista tulisi itsenäisiä. Tällöin uudet merkinnät eivät enää pidentäisi vanhojen kestoa.

UUDISTUS on tervetullut. Nykyinen käytäntö johtaa usein kohtuuttomuuksiin. Yksittäinen viivästynyt maksu saattaa pahimmillaan haitata elämää vuosien ajan.

Keskusta on jo pitkään ajanut ylivelkaantuneiden aseman helpottamista.

Alun perin uudistus oli tarkoitus toteuttaa yhdessä positiivisen luottorekisterin kanssa. Se tarkoittaa tietokantaa, jossa on tiedot kaikista suomalaisten luotoista. Tällöin luotonantaja voi tarkistaa, paljonko velkaa lainan hakijalla on. Rekisterin käyttöön ottamisella ehkäistäisiin tehokkaasti ylivelkaantumista.

Koska positiivisen luottorekisterin rakentaminen on osoittautunut odotettua työläämmäksi, uudistukset aiotaan nyt tehdä kahdessa erässä.

Esiin nousee väistämättä kysymys siitä, miten Veikkaus on kantanut oman vastuunsa.

YLIVELKAANTUMINEN on Suomessa mittava ongelma, eikä meneillään oleva pandemia asiaa ainakaan helpota. Eräs ylivelkaantumisen syy ovat pikavipit, joita luottoyritykset tarjoavat sumeilematta lähes maksukyvyttömille asiakkaille.

Hallitus on puuttunut asiaan rajoittamalla kuluttajaluottojen koron enintään kymmeneen prosenttiin. Rajoitus on voimassa syyskuun loppuun asti, minkä jälkeen korkokatto on 20 prosenttia.

KORKOJEN sääntely hoitaa taudin oireita, mutta ei paranna sairautta. Mikä saa suomalaiset elämään yli varojensa?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan pikavippien ja rahapeliongelmien välillä on tiukka kytkös. Valtaosa peliongelmiinsa apua hakeneista on rahoittanut pelaamistaan pikavipeillä.

Ylivelkaantumisen torjunnassa asioita olisikin katsottava kokonaisuutena. Tällöin esiin nousee väistämättä kysymys siitä, miten Veikkaus on kantanut oman vastuunsa rahapelihaittojen ehkäisystä.