Enemmistöasemaan päässyttä puoluetta ei pidättelisi Suomessa mikään – siksi perustuslakia pitää lujittaa nyt, kun emme vielä kulje Puolan ja Unkarin tietä

Pääkirjoitus

Puolan ja Unkarin valtapuolueet ovat viime vuosina nakertaneet maidensa oikeusvaltiota ja demokratiaa vaarallisella tavalla. Voisiko sama tapahtua Suomessakin?

Vastaus on valitettavasti ”kyllä”. Perustuslain muuttamisesta on tehty Suomessa hankalaa, mutta se ei riitä turvaamaan oikeusvaltion säilymistä.

Enemmistöasemaan pääsevän puolueen hillittömälle vallankäytölle ei meillä ole kunnollisia pidäkkeitä.

Enemmistöasemaan pääsevän puolueen hillittömälle vallankäytölle ei meillä ole kunnollisia pidäkkeitä.

Suomessa suurin riski liittyy eduskunnan perustuslakivaliokunnan asemaan perustuslain ylimpänä tulkitsijana.

Enemmistöaseman eduskunnassa saavuttava puolue voi miehittää perustuslakivaliokunnan omilla edustajillaan, ottaa tulkintavallan käsiinsä ja vääntää perustuslain haluamaansa muotoon.

Tuomareiden nimittämisiä ja tuomioistuinten kokoonpanoa koskevia lakeja voidaan lisäksi muuttaa Suomessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikä tarjoaa enemmistöasemaan päässeelle puolueelle vapaat kädet tuomioistuinten mukauttamiseen kulloisiinkin poliittisiin tavoitteisiin sopivaksi.

Suomessa demokratian turvaksi on toki rakennettu suojavalleja.

Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa laillisuuden toteutumista, eduskunnan puhemies voi olla ottamatta asiaa käsittelyyn, presidentti voi olla vahvistamatta lakia, tuomioistuimet eivät saa soveltaa perustuslain kanssa ilmeisessä ristiriidassa olevaa lakia ja niin edelleen.

Näitä kaikkia kuitenkin yhdistää se, että eduskunnan enemmistö voi halutessaan viitata niille kintaalla ja löytää sopivat kiertotiet tavoitteidensa toteuttamiseen.

Suuri osa kansainvälisistä sopimuksista muuttuu pelkäksi jätepaperiksi, jos eduskunnan enemmistö niin päättää. Tarvittaessa jopa Suomen EU-jäsenyys voidaan vetää alas vessanpöntöstä.

Yksikään puolue ei toistaiseksi ole Suomessa lähelläkään enemmistöasemaa.

Juuri siksi nyt on oikea aika pohtia, miten demokratian ja ihmisoikeuksien säilyminen voidaan Suomessa varmistaa kaikissa tilanteissa.

Suomalaisista oikeustieteilijöistä asiaa on pitänyt esillä esimerkiksi professori Juha Lavapuro.

Suomessa onkin viipymättä käynnistettävä selvitys siitä, mitä asialle voitaisiin tehdä. Ruotsissa näin on jo tehty.

Selvityksessä pitäisi tarkastella ainakin mahdollisuuksia perustuslain lujittamiseen sekä tuomioistuimien riippumattomuuden turvaamiseen.

Demokratia ja oikeusvaltio ovat suomalaisen yhteiskunnan perusta. Niiden turvaamisessa mitään ei pidä jättää sattuman varaan.