Auton omistaminen ja sillä ajaminen ovat ykkösluokan vaalikysymyksiä – ja erityisesti maaseudulla asuvat saavat olla huolissaan

Pääkirjoitus

Minkälaisella autolla sitä saa ennen pitkää ajaa? Kuinka kalliiksi liikkuminen tulee?

Siinä kysymyksiä, joita ratkaistaan jo kevään eduskuntavaaleissa.

Nyt jos koskaan kannattaa tutustua puolueiden vaaliohjelmiin. Niistä selviää monenlaista.

Huikeimmat vaatimukset on julkistanut SDP.

Sen mielestä Suomessa pitää olla runsaan 10 vuoden kuluttua 750 000 täyssähkö-, vety- tai hybridiautoa. Lisäksi SDP kieltäisi jo tulevan vaalikauden aikana uudet polttomoottoriautot.

Pystyvätkö kansalaiset hankkimaan kalliita sähköautoja? Kuka rakentaa ja rahoittaa latausjärjestelmän? Miten tuotetaan tarvittava lisäsähkö? Miten sähköauto toimii Suomen talvessa?

Näihin kysymyksiin demarit eivät osaa vastata. Sen sijaan puolue ilmoittaa pahaenteisesti, että käyt­töön on otet­ta­va ”riit­tä­vät ta­lou­del­li­set oh­jaus­kei­not säh­kö­au­to­kan­nan kas­vat­ta­mi­sek­si”.

Lähes samoilla linjoilla ovat vihreät. Joukkoliikennettä, sähköautoja, polkupyöräilyä…

Vihreät käyttäisivät lisäksi monta miljardia euroa ratahankkeisiin.

Kokoomus ja perussuomalaiset puolestaan kosiskelevat äänestäjiä vaatimalla autoveron poistoa.

Tämä voi kuulostaa alkuun hyvältä. Mutta kun arpaa raaputtaa, huomaakin, että voitto menee hyvätuloisille.

Autoveron poisto olisi tulonsiirto rikkaille.

Keskustan uunituore liikennepoliittinen linjaus on maltillisin – ja realistisin.

Tavallinen kansalainen joutuisikin todellisuudessa autoveron poiston maksajaksi, sillä verorahat perittäisiin tietysti käyttökuluissa takaisin.

Au­to­ve­ron pois­to jät­täi­si näet ve­ro­tu­loi­hin ison lo­ven. Jos auk­ko täytettäisiin polt­to­ai­nei­den hin­nois­sa, ko­ro­tus­pai­ne oli­si 20–35 sent­tiä lit­ral­ta.

Oma lukunsa ovat keskittämisen ja kaupungistumisen vauhdittajat. Tälle linjalle on –”ilmastosyistä” – ilmoittautunut julkisesti kolme puoluetta: kokoomus, vihreät ja vasemmistoliitto.

Asia sivuaa myös yksityisautoilua. Ilmastosyillä perustellen on mahdollista hankaloittaa suuresti maalla asumista.

Tämä käy päinsä tekemällä yksityisautoilusta liian kallista tavallisen ihmisen kukkarolle.

Keskustan uunituore liikennepoliittinen linjaus on maltillisin – ja realistisin.

Sen perusajatus on ”ih­mis­ten, ta­va­roi­den ja tie­don su­ju­va liik­ku­mi­nen koko maas­sa”, niin syr­jä­seu­dul­la kuin kau­pun­ki­kes­kus­tois­sa­kin.

Ei siis vain siellä, missä on metrot ja raitiotiet ja bussit, jotka kulkevat vartin välein.

Tietysti ilmastohuoli painaa keskustaakin.

Siksi on siir­ryt­tä­vä fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta uu­siu­tu­vaan ener­gi­aan myös lii­ken­tees­sä.

Siksi tarvitaan sähköautojen ja biokaasulla toimivien autoja. Siksi autoveron alennusta tulee kohdistaa vähäpäästöisiin autoihin.

Mutta polttoaineverotusta keskusta ei korottaisi.

”Suomea on kehitettävä tasa-arvoisesti ja ihmisiä kuunnellen. Puolustamme ihmisen vapautta valita asuinpaikkansa yhtä lailla syrjäisen soratien päästä kuin tiiviistä kaupunkikeskustasta. Haluamme kehittää toimivia liikenneyhteyksiä, joilla turvataan sujuva liikkuminen koko maassa”, keskusta ilmoittaa.

Mikään muu puolue ei katso liikkumisen tulevaisuutta tästä samasta näkökulmasta.