Ossi Martikainen:

Eurovaaleja ei pidä kaksinapaistaa

Blogi

STT esitti hiljattain suomalaisille Euroopan parlamentin jäsenille muutamia kysymyksiä tulevista eurovaaleista.

Haastattelun keskeinen lähtökohta oli se, että oikeistopopulistiset ja maahanmuuttovastaiset voimat suunnittelevat uutta yhteistä ryhmää Euroopan parlamentin seuraavalle istuntokaudelle. Mepeiltä kysyttiin, tulisiko myös Eurooppa-myönteisten voimien tiivistää yhteistyötä ja mahdollisesti perustaa uusi puolue.

Pidän tällaista kysymyksenasettelua vaarallisena.

Ensinnäkin bipolaarinen ajattelu on avaintekijä viime vuosien yllättävissä poliittisissa ratkaisuissa. Asioiden pelkistäminen joko-tai asetelmiin ja sosiaalisen median tykkäämiskulttuuri johtavat siihen, mitä on nähty Brexitissä ja USA:n presidentinvaaleissa.

Monimutkaisiin asioihin halutaan yksinkertaisia ratkaisuja – ja siksi asiat halutaan jo lähtökohtaisesti esittää kaksinapaisina pelkistyksinä. Media on ryhtynyt itse käyttämään tätä populistien reseptiä.

On suuri virhe, jos eurovaaleihin käydään kyllä-ei-asetelmassa.

Tiedän kokemuksesta, että sellaisista on hankala päästä pois. Esimerkiksi EU-jäsenyyspäätöksen kahtia jakamassa Suomen Keskustassa vaadittiin vuosien työ, että päästiin lopulta puhumaan, mitä EU:sta haluamme eikä siitä, kuka vastustaa ja kuka kannattaa EU:ta.

Jos eurovaalien keskeinen kysymys on ”kyllä vai ei EU”, häviävät perinteisten ideologisten puolueiden – liberaalien, konservatiivien ja sosialistien – erot, EU:n kehittämisajatukset ja sisäiset vivahteet ”EU-myönteisen” ideologian propagoimisen alle.

Eikö olisi viisaampaa puhua asioista? Yhteismarkkinat, vapaakauppa, maatalous, ilmasto, ympäristö, turvallisuus? Ja siitä, miten EU:ta ja EU:n ja jäsenvaltioiden työnjakoa on kehitettävä, että nämä kansalaisille tärkeät asiat toimivat.

Kritiikkiä ei pidä torjua vaan asioita pitää kehittää paremmiksi.

Kokonaan toinen asia on, että EU:ssa on monessa asiassa epäonnistuttu. Siksi kritiikkiä ei pidä torjua vaan asioita pitää kehittää paremmiksi.

Kumman hiljaa on Suomenkin poliittinen kerma ollut esimerkiksi veroparatiisi- ja rahanpesutapauksista, joista jälkimmäisistä paljastui juuri törkeä tapaus Suomessakin toimivasta eurooppalaisesta pankista.

Rikokset ja porsaanreiät eivät ole EU:n syytä, vaan rikollisten tietoisia toimia – ne osoittavat, että työt pitää tehdä Euroopassa paremmin. Näin on monessa asiassa.

Puolueiden olisi syytä tehdä ohjelmistaan ymmärrettävät ja konkreettiset.

Viime eurovaalien äänestysprosentti oli 41 prosenttia. Sitä ei kannata nostaa vastakkainasetteluilla vaan suorapuheisella ja ymmärrettävällä asialistalla.

Ossi Martikainen Ossi Martikainen on yhteiskuntatieteiden maisteri, maanviljelijä ja yrittäjä, joka opiskelee teologiaa ja vaikuttaa useiden yritysten ja julkisyhteisöjen hallituksissa.