Yhdenvertaiset ruokailupalvelut oppilaille

Mielipide

Perusopetuslain 31 §:n mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria.

Koulut ja koko Suomi elävät tällä hetkellä poikkeuksellisessa tilanteessa. Tässä poikkeustilanteessa hallitus on linjannut, ettei kunnilla ole tällä hetkellä velvollisuutta järjestää kouluruokailua kotona opiskeleville lapsille ja nuorille.

Sinänsä ymmärrettävän linjauksen ongelma on, että se sulkee kouluruokailun piiristä pois automaattisesti kaikki 4.–9. -luokkalaiset oppilaat, pois lukien lähiopetuksessa olevia erityisen tuen oppilaita. Tämä sama huoli koskee toisen asteen opiskelijoita.

Jotkut koulut tarjoavat vanhempien noudettavaksi ruokapusseja tai takeaway -aterioita. Pohjois-Karjalassa välimatkat ovat pitkiä, eikä kaikilla vanhemmilla ole mahdollisuutta noutaa aterioita. Lapsi voi tällöin jäädä kokonaan ilman lämmintä ateriaa.

Keskustan Pohjois-Karjalan piiri kantaa huolta lasten ja nuorten ravinnosta kaikkien, mutta etenkin niiden lasten ja nuorten osalta, kenelle kouluateria on ollut päivän ainoa lämmin ateria.

Osa oppilaista opiskelee kotona itsenäisesti vanhempien ollessa töissä tai muuten estyneinä avustamaan lasta koulutehtävissä. Kotona etäopiskelevan lapsen vastuulle ei voi jättää ruokailun järjestämistä. Keskustan Pohjois-Karjalan piiri kantaa huolta myös tällä hetkellä taloudellisesti tiukkoja aikoja elävistä perheistä, joille kasvaneet elintarvikekustannukset luovat suuria paineita.

Siksi vetoamme kuntiin, että ne löytäisivät tänä poikkeuksellisena aikana keinot riskiryhmät huomioiden yhdenvertaisen ateriapalvelun toteuttamiseen, esimerkiksi koteihin jaettavien ruokakassien tai kotiin maksettavan ruokarahan muodossa.

Vetoamme myös toisen asteen oppilaitoksiin, että ne toteuttaisivat yhdenvertaisen ateriapalvelun taloudellisesti haastavassa tilanteessa oleville opiskelijoilleen, esimerkiksi edellä esitetyn mallin mukaisesti.

Keskustan Pohjois-Karjalan piiri

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen