Suomen metsänhoitoa näivettäville mepeille

Mielipide

Metso-ohjelma kelpaa komissiolle ja on mallina muille valtioille suomalaisesta, erinomaisesta metsänhoidosta. Miksi ei kelpaa teille?

EU:n suojelluista metsistä 1/3 on Suomessa, Ruotsissakin huomattavasti vähemmän. Pitääkö Suomen vielä uhrautuvaisesti lisätä metsiensä suojelua? Suomessa on neljä miljoonaa hehtaaria ojittamatonta suota, josta yli miljoona hehtaaria suojeltua. Miksi ette ota laskelmissa huomioon ko. soiden vuosittaista hiilen sidontaa?

Brasiliassa tuhotaan sademetsiä vuodessa Suomen kokoinen alue. Suomessa hakataan pienehköjä aukkoja, jotka välittömästi metsitetään. Millä perustella vertaatte näitä toisiinsa?

Jatkuva/jaksollinen kasvatus: työllisyysvaikutus? Jatkuvassa istutus ja taimikonhoito jäävät lähes kokonaan pois? Teollisuuden puunsaanti? Kuusikko valtaa alaa, metsän monimuotoisuus? Onko ikivanha, pystyyn lahonnut metsä parempi hiilinielu kuin terve, kasvava nuori metsä, vai hiilipäästö, tulipalolle altis taudin levittäjä?

Ruotsissa hakataan suhteessa enemmän kuin Suomessa. Voidaanko hakkuita lisätä ja sitä kautta työpaikkoja?

Ruotsissa turve on luokiteltu hitaasti uusiutuvaksi luonnonvaraksi ja turvetuotanto siellä tietääkseni jatkuu. Vihervas. suomalaismepit äänestivät aikanaan esityksen Suomen osalta nurin. Mielipiteenne yhden suomalaisen ammattikunnan (liitännäisineen) alasajosta?

Eikö pienen Suomen meppien pitäisi puhaltaa yhteen hiileen eikä fundamentalisesti antaa ristiriitaista kuvaa maailman parhaasta metsänhoidosta?

Toivo Parkkonen

eläkeryk. metsänomistaja 

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen