Soten on pohjauduttava nykyisiin maakuntiin

Mielipide

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi on epäonnistunut Etelä-Savon maakunnan näkökulmasta, eikä vastaa hallitusohjelman periaatetta soteuudistuksen toteuttamisesta nykyisten maakuntien pohjalta.

Esitykseen luotu käsite ”sotemaakunta” on sekava, ei myöskään vastaa hallitusohjelman linjaa maakuntien roolista laaja-alaisina aluehallinnon yksikköinä. 

Pohjois-Savon Keskusta vaatii, että soteratkaisun on pohjauduttava hallitusohjelman mukaisesti 18 maakuntaan ja että sote- ja maakuntauudistus täytyy toteuttaa nykyisten maakuntarajojen mukaisesti Uudenmaan erillisratkaisua lukuun ottamatta.  Etelä-Savon maakuntaa ei pidä kadottaa kartalta.

Esitys puhuu ”sotemaakunnasta”, jonka tehtäviä ovat sosiaali-ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi, mutta esitetyssä muodossaan toteutettuna  järjestely hajoittaisi nykyistä Itä-Suomen maakuntarakennetta ja useaa toiminnan ja hallinnon alaa monin tavoin.

Kaakkois-Suomen vaalipiirijako menisi uusiksi, jäljelle jäävä Etelä-Savon maakunta jäisi pelastustoimen osalta selvästi heikommaksi kuin ympäröivät maakunnat, vaikka hallitusohjelmassa nimenomaan vakuutetaan pelastustoimen ja ensihoidon synergiahyötyjen turvaamista.

Jäljelle jäävän 93000 asukkaan Etelä-Savon maakunnan olisi vaikea ylläpitää nykyistä Mikkelin keskussairaalaa, jonka yhteistyö Kuopion yliopistosairaalan kanssa toimii hyvin, ja joka turvaa alueensa asukkaille nykyisin laadukkaat erikoissairaanhoidon palvelut.

Lisäksi esitystekstinkin mukaan Etelä-Savon liiton, ELY-keskuksen ja käräjäoikeuksien toimintaedellytykset heikkenisivät.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tulee tekemään koronapandemian vuoksi tänä vuonna noin 45 miljoonan euron tappion, eikä valtio ole luvannut korvata kuin alle puolet tästä määrästä.

Lisäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on kumulatiivista alijäämää taseessaan 16 miljoonaa euroa, joka on katettava 2021 loppuun mennessä.

Tulevaisuudenkin niukkojen resurssien vallitessa on vaikea nähdä Savonlinnan keskussairaalan toimivan nykytasollaan, mikäli Pohjois-Savon kuntien pitäisi vastata Savonlinnan keskussairaalankin toiminnasta.

Savonlinnan keskussairaalan taantuminen KYSin reservipisteeksi ei ole sen paremmin Pohjois-Savon kuin Savonlinnan seutukunnankaan etu.

Nykyisten Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien hyvä yhteistyö on parempi ratkaisu kuin Etelä-Savon maakunnan hajoittaminen.

Pohjois-Savon kuntien lausuntojen viestin tulee olla yhtenäinen ja selkeä: emme hyväksy esitystä tällaisenaan, vaan yhdessä sovittua hallitusohjelman maakuntajakoa tulee noudattaa.

Keskustan Pohjois-Savon piirijärjestö

Keskustan Pohjois-Savon maakuntavaltuustoryhmä