Puolueemme on löydettävä profiilinsa

Mielipide

Tulee syksyllä keskustan johtoon kuka tahansa niin puolueemme on löydettävä profiloituminen ja keskittyminen tiettyihin asioihin.

Voimme ensiksikin aivan selkeästi olla puolue, joka kyseenalaistaa keskittämisen aivan todella. Sitä ei tarvitse vesittää kaunein lausein.

Nykyinen pandemia on osoittanut keskittämisen tuhovaikutuksen. Ja kuinka paljon epätasa-arvoa keskittyämisestä aiheutuu.

Eli kääntäen olemme alueellisen tasa-arvon kannattajia. Ja teemme kaikkemme,että yrityksetkin näkevät edulliseksi sijoittua muualle maahan.

Toinen asia on kotimaisen tuottamisen etusijalle asettaminen. Oli kyse maataloustuotannosta tai teollisuudesta.

Kolmanneksi suomalainen omistajuus on nostettava kunniaan, ettei kaikki lähde pois.

Juha Sipilä teki sijoitustilin, sitä meidän tulee laajentaa. Sillä kyllä suomalainen omistaja on vähintään yhtä tärkeä kuin suomalainen työntekijä.

Tällä hetkellä ja melkein aina SAK ja ay-liike liitännäisineen vie keskustelua ja muut vikisee.

Matti Tuominen