Perussuomalaisten väite väärä opettajien moraalista

Mielipide

Perussuomalaiset väittävät puolueensa puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa myöten yleistäen, että: ”kouluissa pakkosyötetään poliittisia ja puoluepoliittisia näkemyksiä, eli lähinnä hehkutetaan maahanmuuttoa, lietsotaan ilmastopaniikkia ja haukutaan perussuomalaisia”.

Aika kova väite kaikille yhteistä ja yhdenvertaista opetusta turvaavaa koululaitostamme vastaan! 

Opetussuunnitelma antaa suuntaviivat ja koulut toteuttavat opetuksen, jonka kuuluu lähtökohtaisesti olla aina suunnitelman mukaista ja objektiivista, riippumatta siitä istuvatko opetettavat asiat opettajan omaan arvomaailmaan.

Koulussa puhutaan ympäristö- ja ilmastoasioista sekä maahanmuutosta. Opettajan tehtäviin kuuluu opettaa oppilaille asioita ikätason mukaisesti lietsomatta pelkoa ilmastoahdistuksesta tai muustakaan.

Opettajana toimiessani en ole havainnut perussuomalaisten tai muidenkaan puolueiden haukkumista. Sen sijaan joidenkin poliittisten puolueiden somekäyttäytymisen tai puhekulttuurin olen havainnut aiheuttavan hyvin tietoisten ja ajan hermoilla olevien oppilaiden opetukseen haasteita.

Tästä esimerkkinä mainitsen muutaman vuoden takaisen joustavan perusopetuksen luokan kanssa tekemäni vierailun eduskuntaan. Olen korostanut omille oppilailleni sosiaalisen älykkyyden ja käytöstapojen merkitystä huomattavasti teoreettista älykkyyttä suurempana työuraa määrittelevänä tekijänä. Vierailun aikana yhdeksäsluokkalaiset nuoret kysyivät minulta, miksi aikuiset saavat käyttää toisiaan kohtaan töykeää kieltä ja huutaa toistensa päälle, mutta nuorilta vaaditaan koulussa hyvää kielenkäyttöä ja viittaamista.

Olen syystäkin ylpeä jokaisesta opettamastani oppilaasta! 

Koulujen tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua yhteiskuntavastuullisiksi kansalaisiksi.

Päätöksenteko kuuluu opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Oppilaan oikeuksiin ja yleissivistyksen perusasioihin kuuluu tietoisuus äänestämisestä ja oman kotikunnan päätöksenteosta. Myös lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus tietoon.

Halla-aho toteaa perussuomalaisten haluavan puoluepolitiikan pois kouluista. Pohjoiskarjalaiset poliittiset puolueet kokoontuivat kutsustani koolle viime syksynä. Tietoisuuden lisäämiseksi näemme kouluvierailut tärkeiksi, ja laadimme asiasta yhteisen kannanoton toisen asteen oppilaitoksille. Perussuomalaiset olivat mukana kannanotossa ja hyvä niin.

Jertta Harinen, opettaja ja Keskustan Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen