Päättäjiin kohdistuva vihapuhe kitkettävä pois

Mielipide

Luottamushenkilöihin kohdistuva vihapuhe ja ns. maalittaminen ovat aikamme vaarallisimpia ilmiöitä.

Valtionneuvoston kahden vuoden takaisessa Viha vallassa-selvityksessä ilmeni vihapuheen pelon vähentävän päättäjien halua osallistua julkiseen keskusteluun. Selvityksessä todettiin, että jopa kolmannes kuntapäättäjistä ja kansanedustajista on ollut vihapuheen kohteena luottamustehtäviensä vuoksi.

Sosiaalisen median eri ryhmissä helposti unohtuu, että vihapuhe vaikuttaa sen kohteeksi joutuvaan voimakkaasti. Tämä saattaa näkyä luottamushenkilöiden varautuneisuutena tuntemattomien ihmisten yhteydenotoissa, jotka ovat tärkeä osa yhteisten asioiden hoitamisen kivijalkaa.

Ajassamme tyypillisen kärjistyneen poliittisen keskustelun ilmapiirin katsotaan lisäävän kuntapäättäjiin kohdistuvaa vihapuhetta. Y

ksittäiseen luottamushenkilöön kohdistuva maalittaminen rakentuu helposti erilaisilla sosiaalisen median alustoilla. Sosiaalisessa mediassa ”kivittämisen” kohteeksi joutumisen pelko saattaa jopa estää luottamushenkilön osallistumisen julkiseen poliittiseen keskusteluun kokonaan.

Pahimmillaan vihapuheen ja maalittamisen kohteeksi joutuva luottamushenkilö päätyy luopumaan luottamuspaikastaan kokonaan, ja pelko siitä saattaa estää uusien kansalaisten mukaan tulon poliittiseen toimintaan.

Tällöin vaarana on, että poliittisten keskustelujen aihepiirit ja näkökulmat uhkaavat kaventua voimakkaasti. Tämänkaltainen kaventunut ja uhkaava yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri saattaa pahimmillaan olla jopa uhka demokratialle.

Me Salon keskustan järjestötoimijat ja luottamushenkilöt haluamme ilmaista huolemme tämän päivän kärjistyneestä julkisesta poliittisen keskustelun ilmapiiristä.

Toivomme, että rohkea aiheen nosto julkiseen keskusteluun sekä paheksunta vihapuhetta ja maalittamista kohtaan sitä havaitessa, hidastavat ja lopulta tyrehdyttävät yhteiskuntaamme vahingoittavan ilmiön voimistumisen.

Keskustan Salon kunnallisjärjestö

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen