Nuoretkin vaaliuurnille

Mielipide

Vajaan vuoden päästä järjestetään kuntavaalit, jotka osoittavat Keski-Suomen kunnille suunnan seuraavalle vaalikaudelle.

Keski-Suomen Keskustanuoret näkee, että etenkin ensimmäistä kertaa äänestävien nuorten kynnystä äänestää kuntavaaleissa on laskettava.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa 18–24-vuotiaiden nuorten äänestysaktiivisuus oli vain huolestuttavat 35 prosenttia.

Äänestyspaikkojen sijainneissa otetaan nykyään hyvin huomioon vanhempien ikäryhmien tarpeet, mutta näin tulisi toimia myös nuorten kohdalla.

Nuorempi väestö muodostaa yhtä lailla oman erityisryhmänsä. Etenkin ammattikoulujen ja lukioiden opiskelijoiden äänestysaktiivisuus on hälyttävän alhaista.

Keski-Suomen Keskustanuoret esittää, että maakunnan jokaiseen toisen asteen oppilaitokseen sijoitetaan ennakkoäänestyspaikka. Näin nuorten kynnystä äänestää kuntavaaleissa madallettaisiin huomattavasti.

Koulupäivän aikana on helppo käydä äänestämässä, ja koulujen henkilökunta voi kannustaa opiskelijoita antamaan äänensä.

Myös korkeakouluopiskelijoiden äänestysaktiivisuutta on pyrittävä lisäämään.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa Jyväskylässä oli ennakkoäänestyspaikka yliopiston kirjastolla sekä ammattikorkeakoululla. Keski-Suomen Keskustanuoret vaatii, että nämä äänestyspaikat säilytetään myös tulevissa kevään 2021 kuntavaaleissa.

Kuntavaalien alla on pyrittävä ylläpitämään avointa keskusteluilmapiiriä. Turha vastakkainasettelu on omiaan karkottamaan nuoria vaaliuurnilta, ja sitä onkin vältettävä.

Keski-Suomen Keskustanuoret

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen