Muutto vastavirtaan kasvaa

Mielipide

Suuri ei aina ole paras ja tehokkain pitkällä aikavälillä. Nyt päätöksiä tehdään vuoden kahden tähtäimellä ja kvartaalitulosten perusteella.

Siirrytään suurempiin kouluihin, päiväkoteihin, terveyskeskuksiin, palvelutaloihin, TE-toimistoihin, hypermarketteihin. Pienten kuntien ja kaupunkien palvelut vähenevät ja matkat palvelujen ääreen pitenevät, muutto suurempiin palvelukeskuksiin lisääntyy kehityksen seurauksena.

Suurissa keskuksissa asuntojen hinnat nousevat pilviin, turvattomuus lisääntyy, kouluista ja terveyskeskuksista tulee ”teollisuuslaitoksia”.

Väitän, että seuraavan kymmenen vuoden aikana tämä kehitys heikkenee ja liike vastavirtaan kasvaa.

Esimerkiksi Euroopan isoissa kaupungeissa on jo havaittavissa muuttovirta pienempiin kaupunkeihin, maaseudulle. Muuttavat perheet panostavat lastensa elinympäristöön ja kasvamiseen turvallisemmassa ympäristössä.

Uudessa ympäristössä ovat ihmisen kokoiset koulut, päiväkodit, lähikaupat, vilkas sosiaalinen kanssakäyminen ja monet tulevaisuuden työt voidaan hoitaa nettiyhteyksien kautta etätyönä.

Miten Suomi on varautunut tähän kehitykseen? Juhlapuheissa puhutaan, että pidetään ”koko Suomi asuttuna”, mutta konkreettiset toimenpiteet puuttuvat.

Muutamia edelläkävijöitäkin on. Vuolenkoski ja Haukivuori ovat jo vuosia kehittäneet kyliensä palveluja omatoimisesti, talkoohengessä, yhdessä.

Kylien väestö on nuorentunut ja kasvanut. Miksei näitä hyviä kaytäntöjä monisteta koko Suomeen valtiovallan ja EU:n tuella?

Nyt pitäisi heti tunnistaa kaikki kylät, joilla on elämisen mahdollisuudet ja tehdä heille konsepti, jonka avulla he ryhtyvät omaa asuinympäristöään kehittämään kunnan ja valtiovallan tukemana ja valmenettavien ”kylähullujen” vetämänä.

Uskon, että tässä projektissa olisi yhtymäkohtia tulevaan Maakunta-Soteenkin.

Hallituksen ministerit voisivat irroittaa avustaja-armeijastaan yhden avustajan jokaiseen maakuntaan johtamaan projektia ja hankkimaan EU:n tukea. Tämä projekti mahdollistaa myös pienyritystoiminnan, lähiruoan tuottamisen ja maatilamatkailun ja ikäihmisten palveluasumisen  kehittämisen.

Pieni on kaunista. Luonto on lähellä.

Luomupekka Rusila