Millainen on kansanliike, joka on puolue?

Mielipide

Kansanliike lähtee sananmukaisesti liikkeelle ihmisistä. Puolue, joka sanoo itseään kansanliikkeeksi, kokoaa voimansa niistä tavallisista ihmisistä, ketkä pohtivat yhteisiä asioita, haluavat vaikuttaa oman kotikylänsä tai –alueensa tulevaisuuteen sekä haluavat uhrata omaa aikaansa – ilman palkkaa – ”itseään suuremmalle asialle”.

Vastuuntuntoinen, läheisistään ja kanssaihmisistä, ympäristöstään ja isänmaasta maailmassa välittävä ihminen on kansanliikkeen iloinen ja innokas jäsen.

Kansanliike, joka on puolue, perustaa oman toimintansa vastuuntuntoisiin ihmisiin kautta koko maan. Se puolustaa niin niemen notkelmissa kuin bulevardien varsilla nimenomaan pientä ihmistä tehden politiikan eri askelmilla töitä sen eteen, jotta elämisen edellytykset säilyvät koko maassa, ihmisillä on mahdollisuus sivistää itseään, tehdä työtä ja yrittää kotiseudullaan.

Kansanliikkeen perusarvot ovat sellaiset, etteivät ne media- ja markkinointi- tai muiden puolueiden paineessa horju, vaan siltarumpujen rakentamista ihmisten ja tavaroiden sujuvan liikkumisen edistämiseksi tai pääkaupunkiseudun köyhien ja kodittomien oikeuksia puolustetaan järkähtämättä. Puolue, joka on kansanliike, on ihmisen asialla.

Kansanliike luottaa omaan voimaansa ja jäsenistöönsä. Se ei ole liike, missä yksikään poliitikko on puolijumalan tai jumalan asemassa.

Kyrönlatvassa asuvan keskustan jäsenen mielipide on puolueen kannanmuodostuksessa yhtä tärkeä tai sen pitäisi olla kuin yläsavolaisen havukka-ahon ajattelijan tai entisen pohjalaisen yritysjohtajan.

Se arvostaa vapaaehtoisten jäsentensä työtä Kuoppalan kylässä tai Puistolan kaupunginosassa, ja heidän tekemänsä poliittiset ja järjestölliset aloitteet ja esitykset otetaan tosissaan ja toteutetaan käytännössä, eikä vain jätetä puoluekokousta varten painetun puoluekokouskirjan kansien väliin. Se hyödyntää monipuolisen jäsenistönsä osaamista kaikin tavoin ja löytää jokaiselle tehtävää.

Kansanliikkeen työntekijät näkyvät kentällä, tukevat ja innostavat vapaaehtoisia järjestö- ja vaalityöhön. Somella ei vaaleja yksistään voiteta.

Kansanliikkeessä viesti kulkee alhaalta ylöspäin, sillä herkät tuntosarvet ihmisten arjessa ovat tärkeitä politiikan päätöksiä hoidettaessa. Se kuuntelee ihmistä, se ottaa hänen huolensa todesta ja se uskaltaa tarpeen vaatiessa uida vastavirtaankin.

Jos kansanliike menettää kosketuksen ihmisiin ja sitä kautta omat tuntosarvensa muuttuen kaveripiirien ja kellokkaiden työllistämisprojektiksi, se on tuhon tiellä.

Kansanliike on ihmisten yhteisö, joka on perustettu hoitamaan yhteisiä asioita demokratiassa. Se ei siis voi olla kuin yritys tai samanmielisten klubi, missä yksi päättää ja muut nyökyttelevät.

Suomi elää keskellä koronakriisiä. Suomessa on yhteiskunnan palveluita keskitetty suuriin keskuksiin, vaikka meitä asuu 5,5 miljoonaa Nuorgamista Hankoon sekä Ilomantsista Raippaluotoon. Ihmiset elävät sumuisen tulevaisuuden keskellä.

Kansanliikkeen, joka on puolue, on pidettävä huoli koko Suomesta. Sanottava reilusti, että me puolustamme jokaista suomalaista ja hänen oikeuttaan asua ja tehdä työtä vaikka Kauhajoella. Ja että me luomme edellytyksiä sille, että hänen perheellään on kotiseudullaan koulut, terveyspalvelut ja tiet kunnossa.

Aidosti kuunteleva ja jäseniään arvostava kansanliike, joka on puolue, on menestyvä.

Tuomas Koivuniemi

puheenjohtaja

Kauhajoen Keskustaseura