Metsätalouden tulevaisuus ja metsien hyötykäyttö turvattava ilmastotoimissa

Mielipide

Keskustan Etelä-Hämeen piirin vuosikokous vaatii maan hallitukselta kiireellisiä vaikuttamistoimenpiteitä Euroopan komissioon ja parlamenttiin, jotta EU:n ilmastopakettiin esitetyt kiristykset eivät toteudu.

Eräät suomalaiset europarlamentaarikot ovat nimittäin esittäneet hiilinielujen globaalin tavoitetason merkittävää korottamista.

Tästä aiheutuisi Suomen metsätaloudelle merkittävät vahingolliset seuraukset: talousmetsien hakkuumäärää jouduttaisiin pudottamaan roimasti ja Suomen metsistä jouduttaisiin suojelemaan jopa yli 30 prosenttia.

Vaikutukset maamme kansantalouteen olisivat järisyttävät puhumattakaan huoltovarmuudestamme.

Metsätalouteen ja metsiin kohdistuvat uudet käyttörajoitukset hidastaisivat myös Venäjältä tuotavan energian korvaamista kotimaisella lähienergialla.

Ilmastonmuutoksessa metsät ovat ratkaisijan roolissa paitsi hiilinieluina myös Suomen kansantalouden tuotoissa.

Hyvin hoidettu metsäpolitiikka ja -talous tukevat Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista samalla, kun metsätalouden tuotot muodostavat vankan perustan hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitukselle.

Olemme riippuvaisia luonnosta niin ympäristöllisistä kuin taloudellisistakin syistä ja näiden tulee olla tasapainossa. Niin myös täällä Kanta-Hämeessä.

Keskustan Etelä-Hämeen piiri

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen