Luodaan uusi vaikutuskanava jäsenistölle

Mielipide

Oulun puoluekokousohjelmassa 2020 hyväksytyssä ”Keskusta 2030” -uudistusohjelmassa on strategisena tavoitteena sekä jäsenten vaikutusmahdollisuuksien että jäsenistön ja puolue-elinten välisen valmistelutyön lisääminen.

Yksi aikamme ilmiöistä on se, että harvalla jäsenellä (saati jäsenyyttä pohtivalla) on aikaa tai mahdollisuutta osallistua vaikkapa kunnallisjärjestön kokouksiin säännöllisesti. Monelle se voi tuntua myös hitaalta ja kankealta tavalta vaikuttaa asioihin.

Digiaika tarjoaa onneksi ratkaisuja jäsenten vaikutusmahdollisuuksien sekä jäsenten ja puolue-elinten väliseen dialogiin.

Entä jos loisimme aivan uuden, jäsenille suunnatun vaikutuskanavan?

Voisimme puolueena luoda vahvaa sähköistä tunnistautumista hyödyntävän palvelun – jäsenportaalin – jossa jäsenet voisivat tehdä aloitteita ja äänestää niistä sähköisesti.

Nämä aloitteet sitten etenisivät puoluevaltuuston käsiteltäväksi ja valmisteltavaksi, ja tätä kautta edelleen puoluehallitukseen ja puolueen käytännön politiikantekoon. Aloitemahdollisuuden tulisi olla verrattain vapaa; mutta jotta järjestelmä olisi mielekäs sekä puolueen sääntöjä ja puoluekokouksen asemaa kunnioittava, reunaehtona voisi kenties olla, että aloitteiden tulee joko

a) pohjautua puoluekokouksessa hyväksyttyihin ohjelmiin tai päätöksiin, jolloin aloitteella olisi automaattisesti ”vahva oikeutus”

b) olla muutoin keskustalaisen aatemaailman mukaisia (tätä viime kädessä arvioisi puoluevaltuusto)

Tällainen palvelu edistäisi merkittävästi jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia.

Se olisi ajasta ja paikasta riippumaton, ja silti puoluedemokratiaa kunnioittava – kenties jopa sitä elähdyttävä.

Se voimaannuttaisi jäsenistöä aktiiviseen vaikuttamiseen. Samalla se joukko, joka koettaa parhaansa mukaan muuttaa puoluekokousten sanan ja kirjaimen eläväksi elämäksi, moninkertaistuisi.

Yksittäiselle jäsenelle tällainen palvelu tarjoaisi verrattain nopean kanavan todella vaikuttaa Keskustan kautta ympäröivään yhteiskuntaan.
Mikään ei estäisi järjestelmän monistamista myös paikallistasolle (kunta/maakunta).

Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö keskusta puolueena pystyisi tällaiseen digiloikkaan – kenties ensimmäisenä puolueena Suomessa ja koko maailmassa.


Erkki Luomi

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen