Kyberturvallisuuden parantamiseksi valmistellaan jo muutoksia lakeihin

Mielipide

Jyväskylän yliopiston kyber- ja hybridiuhkien opettaja Martti J. Kari ja pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Jarmo Vähätiitto toivat STT:n haastattelussa 13.6. esille huolen Suomen kyberturvallisuuden tasosta ja esittivät toimenpiteeksi lainsäädännön muutoksia.

Muutoksia on tulossa. Hallituksen 10.6. hyväksymät periaatepäätökset sisältävät toimenpiteet, jotka vastaavat kattavasti juuri näihin huoliin.

Kyberpuolustuksesta on linjattu kyberturvallisuuden kehittämisohjelmassa. Puolustusministeriön ja sisäministeriön johdolla tullaan arvioimaan tarvittavat lainsäädännölliset ja muut toimenpiteet tehokkaan suomalaisen kyberpuolustuksen rakentamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö osallistuu tähän työhön erittäin mielellään. Kuten Martti J. Kari toteaa, kyseessä on erittäin iso ja periaatteellinen, mutta valtavan tärkeä uudistus, joka ehdottomasti tarvitsee tuekseen laajan parlamentaarisen valmistelun.

Toisessa, kriittisten alojen tietosuojaa ja tietoturvaa koskevassa periaatepäätöksessä linjataan myös kyberturvallisuuden johtamisesta. Periaatepäätöksen tärkein toimenpide on tuleva laki viranomaisten yhteistyöstä kyberhäiriötilanteissa. Vaikka yhteistyö toimii hyvin jo nyt, on uusi lainsäädäntö tarpeen johtamisvastuiden selventämiseksi sekä viranomaisten virka-avun ja tietojen vaihdon mahdollistamiseksi.

Periaatepäätöksessä linjataan myös, että kaikkien yhteiskunnan kannalta kriittisten toimialojen tietoturvavaatimukset tulee asettaa lainsäädännössä. Kyberturvallisuus ei voi enää olla vapaaehtoista, vaan sen tulee olla ehdoton vaatimus.

Liikenne- ja viestintäministeriö pitää kyberturvallisuutta ja luottamusta digitaalisiin palveluihin edellytyksenä kaikelle tulevalle digitalisaatiokehitykselle.

Timo Harakka
liikenne- ja viestintäministeri