Kun perustuslaki tarkkaan huomioidaan, ei tarvitse jälkikäteen selitellä päätöksiä

Mielipide

Perustuslain mukaan kansalaisia on kohdeltava tasapuolisesti.

Päätösten laatua arvioitaessa kysytään, toteutuuko perustuslain täydellinen velvoittavuus käytännössä.

Aiheellista on pohtia julkisuudessa olleita toimintoja ja lausumia, jotka ovat yhteydessä kansalaisten hyvinvoinnin kehittämiseen. Nyt mietitään covid-19-merkinnän sisältämiä terveydenhuollon haasteita.                    

Jääkö joidenkin tautien hoitaminen liiaksi sivuun?

Palvelujen onnistuminen on yhteydessä yhteiskuntapolitiikan päätöksenteon kokonaisvaltaiseen toimintaan.

Sanonta on tarpeen nostaa esiin väestön hyvinvoinnin edistämisen laatua arvioitaessa ja tarvittavia päätöksiä tehtäessä.

Yhteiskunnan turvallisuutta koskevat kysymykset ovat kansalaisia ajatteluttaneet:

Perusteltua on kysyä, miten luotettavien käsien ohjaamana laivamme seilaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä.                                                                                                                                                    

Erittäin tarkkaan seurataan, miten kansalaisten hyvinvointiasiat järjestyvät maailman terveys- ja yhteiskuntapoliittisessa tilanteessa.

Päätöksiä mietitään, kun maamme rajat ovat sulkeutuneet ja esimerkiksi kouluopiskelun järjestämisessä on tapahtunut muutoksia.

Asioiden valmistelua pohditaan kiinnostuneina.

Kun perustuslaki tarkkaan huomioidaan, ei tarvitse jälkikäteen selitellä päätöksiä.

Kysymysten ratkaisuissa on mietittävää, jos päätöksiä voidaan tulkita monella tavalla johdonmukaisuuden puuttuessa.

Edellä olevaa kirjoitettaessa muistui mieleen talvinen pilkkiminen, jonka harrastaminen on jäätilanteen vuoksi vaikeutunut:

Kuopion torilla oli pilkkimismahdollisuus. muutamia vuosia sitten.

Ihmisten ei olisi tuolloin ollut tarvetta mennä Kallavedelle kalastamaan. Luovia ratkaisuja ja ideoita tarvitaan.

Henkilöiden kouluttautuminen on tärkeää hallituksen tasoisten päätösten tekemisessä ja johtamisessa.

Koulutuspalvelujen kehitystä ja penkkariperinnettä on läheltä yleensä seurattu mahdollisuuksien mukaan: ”Tulevat vanhat, katsokaa meistä mallia.”

Talouselämä on saanut talousruiskeen, kun on hankittu melkoinen määrä karamelleja katselijoita varten.

Mikä onkaan opiskelijoiden heittämien karamellien yhteismäärä ja millaiset ovat terveysvaikutukset?

Kysytään myös, millaiset ovat opiskelupuitteet yhteiskunnassa, varsinkin nyt vallitsevissa oloissa.

Ohjelmat uudistuvat ja laitteet vanhenevat.  Oppilaat tuntevat omakohtaisesti opiskelujärjestelyt. Oppikirjat ovat vähentymässä, ja digivälineet ovat tulleet tilalle.

Markkinoijat voisivat tukea opiskelijoita viestintävälineiden hankinnoissa.

Yhteiskunnan arvoja ja hyvinvointia pohdittaessa kysytään aiheesta, millaisella päätöksenteolla ulko- ja sisäpolitiikkaa koskevat asiat hoidetaan nyt ja tulevaisuudessa.

Tavoitteena on tärkeä eriarvoistumisen estäminen, jota voidaan luonnehtia lyhyesti: ”Kun voimia riittää, on taitoa tehdä hyvää.”

Menestystä yhteiskunnan poikkeusolojen toiminnoille.

Veikko Vilmi

Dosentti

Yhteiskuntatieteiden ja kasvatustieteiden tohtori

Kuopio

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen