Kotihoidontuen lakkautus

Mielipide

Vastaamme Annika Saarikon kirjoitukseen, jossa hän torjui kotihoidon tuen lakkauttamisen työllisyyden kohentamiseksi (Suomenmaa 6.1.). Haluamme omilla mielipiteillämme tukea hänen näkemystään.

Olemme Saarikon kanssa samaa mieltä siitä, että asia on tärkeä huomioida perheiden näkökulmasta. Mielestämme ihmiset ansaitsevat aikaa perheidensä kanssa ja vanhempien ja pienten lasten yhteistä aikaa tulee tukea.

Varhaislapsuudessa vanhemman ja lapsen yhteisen ajan myötä muodostetaan hyvät lähtökohdat lapsen tulevaisuudelle.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivujen mukaan riittävän hyvä vuorovaikutussuhde lapsen ja vanhemman välillä luo lapselle perusturvallisuuden tunteen, joka heijastuu myös lapsen myöhempiin ihmissuhteisiin, luo pohjaa hyvälle itsetunnolle ja minäkuvalle sekä kehittää empatiakykyä.

Lapsen kehitykselle on tärkeää, että hän voi muodostaa pysyvän ja pitkäkestoisen tunnesuhteen muutamaan häntä pääsääntöisesti hoitavaan aikuiseen. Toteutuuko tämä varhaiskasvatuksen arjessa?

Mielestämme kotihoidon tuki on hyvä säilyttää, jotta työn ja perheen yhteensovittaminen pysyy joustavana.

Tulevina sosiaalialan ammattilaisina tarkastelemme tätä uudistusta perheiden ja etenkin lasten hyvinvointi edellä. Kotihoidontuen lakkauttaminen tulisi vaikuttamaan eniten niihin lapsiperheisiin, jotka ovat taloudellisesti ja työmarkkinoilla keskivertoa heikommassa asemassa.

Lakkauttamisen vaikutus näiden perheiden hyvinvointiin ja talouteen olisi merkittävä eikä edistäisi mielestämme millään tavalla lasten hyvinvointia tai vanhempien työllistymistä.

Kuntien ja kaupunkien kuntalisien maksamisessa on myös suuria eroja, mikä ei lisää mielestämme tasa-arvoa perheiden välillä, mikäli jossakin kunnassa, taikka kaupungissa perhe saa vähemmän taloudellista tukea kuin toisessa.

Tilanteita ja perheitä on erilaisia, jonka vuoksi on tärkeää, että perheillä on vapaus valita jääkö pienen lapsen kanssa pidemmäksi aikaa kotiin, eli näkökulmaa talouden näkökulman lisäksi myös perhelähtöisyyteen.

Sosionomiopiskelijat Centria-ammattikorkeakoulusta, ryhmä NSOS18K

Mervi Sinikallio, Tuija Saarinen, Marleena Viitala, Kaisa Herlevi, Sampo Pöyhtäri

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen