Korona-ajan kuntavaalit aiheuttavat monia ongelmia

Mielipide

Kiitän keskustan eduskuntaryhmän toimia koronaa vastaan. Kansanedustajamme ovat osoittaneet taitoa ja viisautta toimissaan vaikeana aikanamme.

Nyt vakava huolenaiheeni liittyy huhtikuun kuntavaaleihin, mitkä mielestäni olisi siirrettävä terveyden ja turvallisuuden kannalta parempaan ajankohtaan. Tällainen voisi suurella todennäköisyydellä olla jo ensi syksyllä aiempana kuntavaalien normaalina ajankohtana.

Teillä ovat tiedossanne vaaratekijät, mitkä vaarantavat vaalit. Noin miljoona äänioikeutettua kuuluu iän ja sairauksien vuoksi riskiryhmiin. Huolimatta eri turvatoimista on suuri todennäköisyys, että tartuntoja tulee. Kuka ottaa niistä vastuun?

Kuolemantapaukset ovat peruuttamattomia, parantuneillekin voi jäädä pysyviä vammoja ja yhteiskunnalle tulee hoidoista suuria kustannuksia. Vaarana ovat vaalitoimitsijoidenkin sairastumiset ja karanteenit. Poikkeusjärjestelyt vaaleissa tuottavat myös ongelmia ja kustannuksia, joita ei ole normaalitilanteessa tapahtuvissa vaaleissa.

Uhkaavan vaaran vuoksi on hyvin todennäköistä, että monet jättävät vaalit sivuun. Jo ennestäänkin alhainen kuntavaalien äänestysprosentti (viime kerralla 59 %) voisi laskea nyt alle puoleen äänioikeutetuista. Tämä vaarantaisi demokraattisen edustuksen kunnallishallinnossa seuraavan nelivuotiskauden ajalle. Mielestäni tämä on paljon vakavampi uhka demokratialle, yhdenvertaisuudelle ja osallisuudelle kuin vaalien siirtäminen. Seuraavissa vaaleissa valittavilla on joka tapauksessa edessään samanpituinen nelivuotiskausi vaalien ajankohdasta riippumatta.

Terveyden kannalta turvallisemmissa olosuhteissa toimitettavilla vaaleilla toteutuvat sekä turvallisuus että demokratia. Kulkutautiepidemian aikana nämä eivät voi toteutua. Suomen ei pidä ottaa mallia maista, joiden käytännöt ovat poikenneet koko korona-ajan täällä valitusta ja hyväksi todetusta omasta koronalinjauksestamme.

Kuntavaalien siirto ensi syksyyn olisi osoitus siitä, hallitus kantaa vastuuta kansalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista ja tämä päätös kannustaisi noudattamaan kaikkia niitä toimia, joilla hallitus haluaa kukistaa koronan.

Lauri Oinonen

kansanedustaja (kesk) 1999-2011

Keuruun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen