Keskustan nuorisokannatuksen lisääminen

Mielipide

Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajaksi ehdolla oleva Joonas Paavilainen kysyi tekeekö keskustalainen tarpeeksi töitä nuorisokannatuksen lisäämiseksi. Hänen mielestään nuorisokannatuksen kysymykseen liittyvässä keskustelussa voidaan huomata selittelyn ja voivottelun makua sekä nuorten lokerointia ja aliarviointia. Esimerkiksi nuorten huoleen ilmastonmuutoksesta viitataan kintaalla.

Samaan viittaa Ajatuspaja Alkion tutkija Pauliina Maukonen Suomenmaan blogissaan: ”Perustelumme energia- ja ilmastopolitiikasta eivät ole nuorten silmissä rehellisiä.” Maukonen kiteyttää: ” fokuksen on oltava vuodessa 2030, ei menneisyydessä. Maailma muuttuu. Ja politiikkaa tehdään tuleville sukupolville.”

Kun mietti tarkemmin maailman muuttumista, niin suurin puolueemme toimintaympäristöön vaikuttava tekijä on kaupungistuminen. Sen seurauksena ihmiset ovat erkaantuneet maaseutumuotoisesta elämäntavasta . Ulkopuolelta asioita tarkasteleva ei osaa asettua maaseudun ihmisten asemaan eikä hahmota ilmiöiden mittasuhteita käytännön tasolla.

Tämä kehitys saattaa olla taustalla, kun promillen luokkaa olevalla osuudella ilmastonmuutoksesta Suomeen vaaditaan ilmastohätätilaa. Suomalaisen maatalouden puolustajalta keskustalta vaaditaan lisätoimia, vaikka ruuantuotanto on ainoa sektori metsätalouden lisäksi, mikä sitoo hiiltä. Ulkopuolelta tarkastelevien on vaikea sisäistää sitä, että ilmastonmuutoksen torjumisen ohella on myös ansaittava elantonsa.

Tähän ilmiöön viittaa myöskin se, että Ajatuspaja Alkion teettämässä kuntavaalikyselyssä keskustaa äänestivät matalahkon koulutustason omaavat, alle 10 000 asukkaan paikkakunnilla asuvia nuoret. Isommissa kaupungeissa asuvat , opiskelevat tai työskentelevät nuoret äänestivät harvoin Keskustaa.

Useissa yhteyksissä on todettu, ettei keskusta ole saanut viestiään perille. Joonas Paavilaisen mukaan keskustalaisten täytyy muun muassa tehdä enemmän yhteistyötä oppilaitosten, nuorten vaikuttajaryhmien sekä nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa.

Osallistaminen puolueen sisällä on se juttu. Sisäkehällä on parhaimmat mahdollisuudet hahmottaa keskustan ajaman politiikan syvyys. Nuoret vaikuttajat skaalautuvat lukuisiksi uusiksi äänestäjiksi.

Ilpo Pernaa

Kommentit (1)

  • Lukija64

    Onko meillä muuten jokin oma mediakanava tms keskustanuorille. Jos ei, niin äkkiä kehiin !
    Koskee porukkaa kautta linjan.
    Eivät kaikki mm yliopistoissa opiskelevat ole Kalliosta tai Hervannasta kotoisin !

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen