Keskustan maahanmuuttokriittisyys näkyväksi

Mielipide

Helsingin kaupungin ennusteen mukaan neljäntoista vuoden kuluttua vieraskielisten osuus Helsingissä on 25,8%, Espoossa 29,9%, Vantaalla 34.3%. Vieraskielisten osuudessa näkynee maahanmuuttajien myöhemmät sukupolvet vain osittain. 2000-luvun alussa Helsingissä oli 5% vieraskielisiä, Espoossa ja Vantaalla 4%.

Jo nyt viime vuotisen Kelan tutkimuksen mukaan maahanmuuttajat saivat lähes 30 prosenttia koko maassa maksetusta Kelan työttömyysturvasta ja viidenneksen toimeentulotuista. Poliisijohto on huolissaan ”Ruotsin tiestä” eli maahanmuuttoon liittyvästä jengiytymisestä.

Pääkaupunkiseutu kasvaa lähes pelkästään maahanmuutolla. Tulijoille rakennetaan asunnot ja rakentaminen pitkälti maksetaan koko maasta kerätyillä verovaroilla asumistuen kautta.

Muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa asenteet maahanmuuttoon ja aiheesta käytävä keskustelu ja päätökset, ovat nopeasti muuttuneet tiukemmiksi vuoden 2015 jälkeen. Suomessakin muutos tulee toivottavasti olemaan nopeaa.

Asiassa on yksinkertaisesti punnittava hyötyjä ja haittoja. On tehtävä sellaista maahanmuuttopolitiikkaa, josta on hyötyä Suomelle – mallia voi ottaa vaikka Sveitsistä. Muun muassa kansalaisuuksien myöntämisen edellytyksiä on kiristettävä todella merkittävästi. Muuten on vaarana, että kasaamme tuleville sukupolville hyvin vaikeita ja vaikeasti ratkaistavia ongelmia. 

Perussuomalaiset ovat tehneet asiassa hyvää pioneerityötä, mutta yksin he eivät tarvittavaa muutosta saa aikaan. Siksi toivon muidenkin puolueiden kiristävän maahanmuuttopolitiikkaansa, erityisesti toivon sitä omalta puolueeltani keskustalta.

Sillä olen sitä mieltä, että keskustan potentiaaliset äänestäjät eivät ole koskaan löysän maahanmuuttopolitiikan puolella olleetkaan.

Juho Satti
lakimies
Leppävirta