Kainuun Keskustanaiset Anna Sirkiän tukena

Mielipide

Keskustanaisten Kainuun piirin hallitus päätyi tukemaan nykyisen varapuheenjohtaja Anna Sirkiän valintaa Suomen Keskustanaisten uudeksi puheenjohtajaksi ensi viikonlopun edustajakokouksessa. . 

Anna Sirkiällä on selkeä johtoajatus kehittää Suomen Keskustanaisista Suomen näkyvin ja vaikuttavin poliittinen naisjärjestö. 

Suomen Keskustanaisten ja sen jäsenjärjestöjen eli naisten piirien ja piireihin kuuluvien paikallisyhdistysten toiminnalla on hyvin suuri merkitys Suomen Keskustan kannatuksen nostamisessa jälleen pääministeri puolueen kannatustasolle. 

Naisten yhteiskunnallisen aseman parantamisessa eli naisen euron kasvattamisessa kokonaiseksi euroksi, tasa-arvoiseen johtajuuteen pääsemisessä, perheväkivallan kitkemisessä sekä lapsiperheiden ja iäkkäiden ihmisten arjen tuessa Keskustanaisilla on oltava aloitteellisuutta tehdä vaikuttaviin muutoksiin johtavaa yhteistyötä muiden poliittisten naisjärjestöjen kanssa. 

Helena Aaltonen

Keskustanaisten Kainuun piirin pj.