Kainuun keskusta: Matkailu elpymään arvonlisäveron alentamisella

Mielipide

Kainuun Keskustan piirikokous kiittää kaikkia puolueen johtoon pyrkiviä ehdokkaita siitä, että he ajavat Suomen kaikkien alueiden tasapuolista kehittämistä. 

Aktiivinen aluepolitiikka on Kainuulle ja koko Suomelle hyvin merkityksellinen. Koulutus, saavutettavuus ja yritystoiminnan kasvun mahdollisuudet luovat paljolti elinvoiman perustan. 

Kainuun keskustaväki on tyytyväinen siihen, kun hallitus myönsi 90 lisäaloituspaikkaa Kajaanin ammattikorkeakoululle ja rahat Ylä-Kainuun junaradan kunnostukseen.

Lentoyhteydet on Finnair luvannut palauttaa 2-3 vuodessa. Kainuulle aika on liian pitkä. Lentoliikenteen puute vaarantaa jo terveydenhoitoa kuten lääke- ja verikuljetuksia. Suomen eri alueiden tasapuolinen kohtelu vallitsevasta koronatilanteesta ja säästösyistä riippumatta on perustuslaillinen oikeus.

Pandemian vuoksi romahtanut matkailu saadaan paremmin elpymään arvonlisäveron merkittävällä alentamisella. Kainuun Keskusta esittää, että hallitus aloittaa asian valmistelun viipymättä. Muualla Euroopassa alhaisemmat ALV-kannat ovat olleet jo pitkään käytössä. Kainuun Keskusta muistuttaa, että aloite tiettyjen arvonlisäverokantojen alentamisesta tehtiin jo Sotkamon puoluekokouksessa 2018.

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen on Kainuulle erittäin tärkeää. Rahan on jäätävä omaan maakuntaan. Kaicellin toteutumista on edistettävä eikä jarrutettava. Luonnonvarojen kestävällä hyödyntämisellä on suuri ympäristö- ja aluetaloudellinen vaikutus.

Kainuuseen on syntynyt orastavaa muuttovoittoa tänä  vuonna. Kainuun Keskusta odottaa, että hallitus edistää monipaikkaisuutta, jolloin väestöä saadaan muualta Suomesta edes osavuotisesti maakunnan asukkaiksi.

Keskustan Kainuun piiri