Johtaminen on palveluammatti

Mielipide

Sote-vaalien alla on ollut paljon huolta ja keskustelua sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön jaksamisesta ja alan vaihtamisesta.

Henkilökunnan kritiikki on kohdistunut mm. johtamiseen ja työpaikan huonoon ilmapiiriin.

Johtamisen ydintehtävä on mahdollistaa alaisten tehokas työskentely. Luonnollisesti johtamiseen liittyy muutakin, esimerkiksi isoista toimintalinjoista päättämistä.

Asiantuntijahenkilöstön tulee saada tehdä töitä ilman turhaa säätämistä ja epätietoisuutta, joita huono lähijohtaminen usein aiheuttaa.

Pomoksi ei pidä valita meritoituneinta asiantuntijaa, vaan ketterästi ajatteleva päätösentekokykyinen henkilö, jolla olisi hyvä olla ripaus maalaisjärkeä.

Nykyajan työntekijät arvostavat vapaa-aikaansa, sitä ei pidä aliarvioida, vaan mahdollistaa oma elämä työelämän rinnalla.

Lähijohtajien työmäärän pitää olla sellainen, että he saavat perustehtävänsä toteutettua suunnitelmallisesti, se vähentää edellä mainittua säätämistä.

Hyvästä johtamisesta seuraa automaattisesti työhyvinvointia, se on selvää.

Erilaisten joustojen järjestämisessä henkilökunnalle on kyllä työtä, mutta se on vain tehtävä ja hyväksyttävä osaksi työhyvinvointityötä ja johtamista.

Etenkin lapsiperheellisille näillä on suuri merkitys ja kyse voi loppupeleissä olla siitä, pysyykö vai irtisanoutuuko tai jopa sairastuuko henkilö.

Joustojen tarve kestää kunkin työntekijän kohdalla vain joitakin vuosia ja se on osa perhemyönteisyyttä, jota Suomessa tarvitaan. Joustojen mahdollistaminen työelämässä voi olla myös osa mielenterveystyötä. 

Hyvästä johtamisesta tulisi keskustella enemmän ja laajemmin. Johtamisen seurannan ja kehittämisen tulee olla hyvinvointialueen valtuuston keskeinen tehtävä. 

Martti Pajulammi

opetusneuvos

Seinäjoki