Johdon ammattitaito avainasemassa

Mielipide

Työhyvinvointi on paljolti sidoksissa työn kuormittavuuteen, mutta myös työn johtamiseen.

Monella työpaikalla tekijät oireilevat juuri johdon ammattitaidottomuuden tai haluttomuuden johdosta.

Johtajan oma päivittämätön ammattitaito heijastuu monessa tapauksessa myös väliportaan johtajiin – ja heidän huonovointisuudestaan ei monesti puhuta.

Varsinkin julkisella puolella ongelmiin puuttuminen on hyvin vaikeaa, koska organisaatio on hyvin moniportainen ja kynnys valittaa ylemmästä esimiehestä ei johda mihinkään toimenpiteisiin. vaan yleensä siirtoon muihin tehtäviin.

Työntekijät, varsinkin hoitoalalla, joutuvat nykypäivänä venymään äärirajoille useilla työpaikoilla. Hoitoalan ihmiset ovat jo lähtökohtaisesti henkilöitä, jotka ovat erittäin empaattisia ja vastuuntuntoisia.

He eivät halua – eivätkä voi – jättää ihmisiä hoidotta. Tilanne on eskaloitunut siihen pisteeseen, että jatkuvaan henkilöstöpulaan ei täydellä tarmolla ole päättävien tahojen taholta enää pitkään aikaan puututtu.

Jos samanlainen tilanne olisi esimerkiksi jollakin vientivetoisella alalla kuten paperitehtaalla, siellä alkaisi lakko siihen asti, että palkattaisiin lisää väkeä.

Jos hoitohenkilökunta tekisi saman, saisivat he koko kansan vihat päällensä.

Johtoportaan ammattitaito ja tahtotila ovat avainasemassa, kun luodaan työpaikka, jossa ihmiset viihtyvät ja saavat työstään palkan lisäksi arvostusta ammattitaidolleen.

Mauri Moilanen

Oulu