Hyvät VIP-karanteenilaiset

Mielipide

Me olemme kaikki korona-karanteenilaisia, mutta eri riskiryhmiin kuuluvat ovat VIP-ryhmää.

Onko tämä heikkojen, ikä-ihmisten ja sairaiden pilkkaamista? Ei
todella.

Perustelen VIP-ajatustani vähän syvälllisemmin: Vuosia sitten sain tehdä pohjatyötä kansainvälisen diakonian (KUA) opetuspakettiin. Tutustuin hyvinvointiyhteiskuntamme alkujuuriin.

Historia kertoo, että elinvoima, kulttuuri ja osaaminen rappeutui niissä
yhteiskunnissa, joissa ei enää huolehdita kaikista heikommassa asemassa
olevista.

Kristilliset arvot lähtevät siitä perusolettamuksesta, ettei ihminen ole
täydellinen eikä meidän tarvitsekaan pyrkiä täydellisyyteen.

Vapaa ja täysi ihmisyys meissä toteutuu jakamisen kautta. Ja luovuus uudistuu ja
kukoistaa parhaiten siellä missä kaikki on hukassa. On pakko aloittaa
alusta.

Ohjaajana ja kouluttajana olen oppinut paljon kanssaihmisiltä!

Erityisesti teiltä, jotka olette vuosia olleet sairauden tai muun asian
vuoksi sidottuja kotiin, sairaalaan, palvelukotiin ja niin edelleen. Kiitos monesta
arjen oivalluksista!

Helena Tornberg