Hoitoa ja huolenpitoa vuorovaikutuksessa

Mielipide

Hoitotyön käytännön opiskelun ohjausta käsittelevä artikkeli, Kainuun Sanomat 19.2.2021, on erityisen tärkeä ja ajankohtainen juuri nyt. Kainuun väestö ikääntyy vauhdilla, hoidon tarve kasvaa samalla kun hoitotyöntekijöiden määrä vähenee eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Nuorten hoitoalalle hakeutuvien ikäluokat pienenevät huolestuttavasti.

Jokaisesta alalle hakeutuneesta opiskelijasta on siis pidettävä hyvä huoli, että into opiskella ja jäädä oman lähiseudun alueelle valmistumisen jälkeen säilyisi.

Ihannetila on, että opiskelijaa kohdellaan alusta alkaen, kuin hän olisi työyksikön tuleva työntekijä, tasaveroinen kollega. Erityisen tärkeä kokemus muodostuu useille opiskelijoille juuri ensimmäisestä työssäoppimispaikastaan.

Oppilaitoksen ja työyksikön saumaton yhteistyö on välttämätön hyvän tuloksen saavuttamiseksi. Paikoissa, missä opiskelijoita on jatkuvasti ja useita samanaikaisesti, ohjaajien resursseista tulee huolehtia tarkoin. Tarvitaan aikaa tehdä työtä niin, että sekä opiskelija että ohjaaja voivat kokea onnistuneensa.

Menneinä käsin kirjoitettujen arviointilomakkeiden aikana on tullut vastaan papereita kahvikupin pohjaleimalla varustettuna. Yötyön rauhallinen taukohetki on tarvittu arviointikeskusteluun. Työyksikkö tuntee joukkonsa, ohjaajan valintaan kannattaa panostaa.

Artikkelissa mainitaan opiskelijoihin suhtautumisen kulttuurin muuttuneen. Sairaalahierakiakin on muuttunut hyvään suuntaan. Kahvihuoneen käyttö on vapautunut, niin että opiskelijan ei tarvitse välttämättä valita nurkkapaikkaa itselleen. Tiimeissä tehdään työtä yhä enemmän, siksi siihen on hyvä kasvaa alusta alkaen.

Lääketieteen opiskelijat ovat arvioineet Suomussalmen terveyskeskuksen Kandiystävälliseksi terveyskeskukseksi, tämän arvonimen myönsi viime vuoden lopulla Suomen Medisiinariliitto. Esitän, että kehitetään myös järjestelmä Hoitotyön opetusmyönteisen työyhteisön valinnaksi Kainuussa vuosittain. Tällä ilmaistaisiin arvostusta kaikkia hoitotyön opetuksen ja ohjauksen toimijoita kohtaan.

Eila Jokelainen-Keränen

Terveystieteiden maisteri

Kainuun sotehallituksen jäsen

Suomussalmen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kuntavaaliehdokas (kesk)

Suomussalmi

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen