Matti Vanhanen:

Puoluekokouksen jälkeen kohti budjettiriihtä

Blogi

Keskustassa on vuosikymmenten kuluessa opittu ja totuttu siihen, että puoluekokouksiin valmistautuessamme otamme kantaa ehdokkaisiin. Nytkin samassa tilassa Keravan etäkokouksessa samoissa kahvipöydissä istui eri ehdokkaiden kannattajia sekä ennen äänestyksiä, että niiden jälkeen. Kullakin on omat perusteensa sille, ketä kulloinkin haluamme kannattaa, mutta nämä syyt eivät vie meitä eri porukoihin.

Lämmin onnittelu Annikalle ja muille valituille ja lämmin kiitos Katrille ja muille ehdolla olleille. Kiertue ja kilpailu, jonka kävitte, antoi voimaa myös meille muille.

Arvelen, että melko moni oli valinnut mielessään Annikan tulevaksi puheenjohtajaksi jo useita vuosia sitten ja nyt hän oli ehdokkaana. Annika tarvitsee meidän kaikkien tuen ja uskon, että kiertueella ja kokouksessa hän sai syvän käsityksen, miten keskustaväki näkee aikamme ja miten sen haasteisiin vastataan.

Annika käytti puheessaan termiä ”Keskustaliitto”. Se oli suosittu nimiehdotus, kun Maalaisliitto 60-luvulla mietti nimenmuutosta. Valitettavasti tuon nimen olivat varanneet yhdistysrekisterissä henkilöt, joilla ainoa käyttötarkoitus nimelle oli estää puoluetta saamasta hyvää nimeä käyttöönsä.

Valinnan myötä Annika ottaa pikimmiten hallituksessa paikkansa pääministerin sijaisena, viisikon jäsenenä ja puheenjohtajan rooliin kuuluvien ministerivaliokuntien jäsenenä.

Puoluekokouksen jälkeen meitä odottaa hallituksen budjettiriihi, jossa valtion menoissa on kyettävä palaamaan vaalikauden kehyksen raameihin, meidän on tehtävä työllisyyden kasvua tulevaisuudessa edistäviä päätöksiä 30 000 työpaikan edestä ja linjattava kestävyystiekartan valmistelua kohti ensi kevään kehysriihtä.

Haemme koko ajan myös painopisteitä elvytyspaketin valmisteluun ja ratkaisuja teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseksi. Kaikkea tätä tulevaisuuteen suuntaavaa on tehtävä samalla kun koronaepidemian uu-det vaiheet vaativat jatkuvaa päätöksentekokykyä. Sen voin luvata, että kehyspäätös ei estä rokotehankintaa. Siihen rahat osoitetaan heti kun rokote on saatavilla.

Epidemian luoma epävarmuus maailmalla luo suurta epävarmuutta viennillemme. Kun palkkasopimukset on juuri neuvoteltu, voin lähinnä vedota siihen, että työpaikoilla harkittaisiin paikallisen sopimisen luomia mahdollisuuksia osana tilauksista käytävää kilpailua. Työt kannattaa nyt ottaa vastaan, vaikka se hetkellisesti edellyttäisi esimerkiksi poikkeavaa työajan jakautumista tai tarvetta kilpailla hinnalla.

Matti Vanhanen Matti Vanhanen on valtiovarainministeri ja keskustan kansanedustaja Nurmijärveltä. Hän toimi Suomen pääministerinä ja keskustan puheenjohtajana vuosina 2003–2010 ja eduskunnan puhemiehenä vuosina 2019–2020.