Matti Kuittinen:

Kuntavaalien monet merkitykset

Blogi

Kuntavaaleissa päätetään ihmisten arkea lähellä olevista asioista. Kunnissa päätettäviä asioita ovat lähipalveluina muun muassa esikoulut, päivähoito, perusopetus ja lukiot. Lisäksi monesta alueelliseen elinvoimaan-, kaavoitukseen- ja verotukseen liittyvästä kysymykset päätetään kunnissa. 

Kuntavaaleihin päättyy pitkä eurovaaleista alkanut vaaliton kausi Suomessa. Käytännössä kuntavaalien valtakunnallisen tuloksen merkitys on ilmapuntarimainen – se osoittaa tuulien suuntia.  

Vaikka kuntavaali-iltana 18.4.2021 huomio kiinnittyy televisiossa valtakunnan tulokseen, eivät puolueiden valtakunnalliset prosentit ole tuloksen oleellisin osuus.

Siinä missä eduskuntavaalien huomio keskittyy koko maasta koostuvaan valtakunnallisen tulokseen ja pääministerivaaliin, on kuntavaalien tulos enempi mosaiikkimainen. Yhtään luottamuspaikkaa ei jaeta Suomessa sen perusteella mikä puolue voittaa valtakunnallisesti kuntavaalit.

Yksi kuntavaalien sivujuoni on pormestarivaalit. Kuntavaalien maakunnallisella tuloksella on vaikutus maakunnallisten kuntayhtymien luottamuspaikkoihin.

Tuo kuntavaalien side maakunnallisiin luottamuspaikkoihin on näiden kuntavaalien jälkeen muuttumassa, sillä ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa tammikuun lopussa vuonna 2022 ja sen jälkeen maakuntavaalit toimitettaisiin aina kuntavaalien yhteydessä.

Keskustalle kuntavaalien juoni on kaikki kunnat huomioon ottava. Keskustalle vuoden 2021 kuntavaalit ovat osa samalla pidempään jatkunutta tarinaa: Keskustan vuoden 2012 kuntavaaleissa ajama kotikunta-maakuntamalli on nyt lähempänä kuin koskaan toteumistaan.

Ei ole yhdentekevää mitkä tahot käytännössä ovat nivelvaiheessa valmistelemassa maakunnissa uudistusta. Ensi keväänä käytävillä kuntavaaleilla on merkitystä uudistuksen alueellisen valmistelun onnistumisen suhteen.

Kuntavaalien ehdokasasettelu on käynnissä. Ehdokasasettelussa onnistuminen indikoi paljon kuntavaalin tulosta kunnassa. Kuntavaalit ovat puoluepoliittisimmillaan juuri ehdokasasettelun aikana kun potentiaaliset ehdokkaat pohtivat kenen joukoissa olla ehdolla.

Keskustan kuntavaaliohjelman luonnos on parhaillaan lausunnoilla kunnallisjärjestöissä ja kuntayhdistyksissä. Lausuntopyyntö tuli sähköpostiini 9.10. otsikolla ”Koko Suomen puolustajat liikkeelle!” Lausuntoaika päättyy 25.10.

Annan kiitosta jo tässä vaiheessa ohjelman luvusta kaksi.

Tuossa luvussa on tavoitettu tyylilajillisesti Lapin tunturipurojen veden kirkas selkeys ja konkreettisten avausten osalta äidin tekemän joulusinapin tömäkkä jämäkkyys – hyvä!

Vastaavasti lukujen yksi ja kolme osalta kehotan rohkeasti ottamaan mallia luvusta kaksi.

Matti Kuittinen Matti Kuittinen on YTM ja keskustan Karjalan piirin toiminnanjohtaja.