Varsinais-Suomen Keskustanaiset: Naiset täysimääräisesti mukaan maanpuolustukseen ja kriisinhallintaan

Maanpuolustus

Varsinais-Suomen Keskustanaisten mielestä naisten osallistumista ja valmiuksia toimia kriisitilanteissa tulee lisätä ja asevelvollisuusjärjestelmää kehittää.

Varsinais-Suomen Keskustanaiset kävivät keskustelua puolustusministeri Antti Kaikkosen kanssa syyskokouksessaan.

Keskusteluissa ministeri Kaikkosen kanssa nousi esiin mm. varusmiespalveluksen uudistaminen. Ilkka Kanervan vetämä komitea pohtii parhaillaan uudistusta.

– Me Varsinais-Suomen Keskustanaisissa kannustamme komiteaa hakemaan ratkaisuja, joilla kaikenlaisia kansalaisten kriisinhallintataitoja voitaisiin parantaa sukupuolesta riippumatta ja myös siviilipalvelus olisi kouluttavampi. Kriisitilanteessa ihmisiä tarvitaan niin rintamalla kuin kotijoukoissa. On myös todennäköistä, että tulevaisuuden kriisit ovat toisenlaisia, kuin Suomen kokemat perinteiset sodat. Nytkin on käsillä eräänlainen kriisi koronaviruksen vuoksi, puheenjohtaja Anna Sirkiä kertoo. 

Varsinais-Suomen Keskustanaisten mukaan vaihtoehtoja kriisinhallintataitojen kouluttamiseen on monia kouluista ja vapaaehtoisista maanpuolustuskursseista kansalaispalvelukseen.

– Olennaisinta mielestämme on, että oli malli mikä hyvänsä, kansamme osaisi toimia yhdessä hädän tullen. Myös muihin kuin sotilaallisiin kriiseihin olisi syytä varautua kansakuntana. Esimerkkeinä vaikkapa ympäristöonnettomuudet. Myös kotivaran ylläpito ja muu varautuminen olisi tärkeää osata, Sirkiä toteaa.

Varsinais-Suomen Keskustanaisten mielestä koko ikäluokan kutsunnat olisivat hyvä lähtökohta. Näin voidaan paitsi löytää entistä enemmän naisia asepalveluksen piiriin, myös ehkäistä nuorten syrjäytymistä. 

Varsinais-Suomen Keskustanaiset järjesti syyskokouksensa 14. joulukuuta. Kokouksessa valittiin myös johtokunta vuodelle 2021. Puheenjohtajaksi valittiin Anna Sirkiä (Turku) ja varapuheenjohtajaksi Merja Lehti (Iniö).