Selvitys: Aktiivinen palautteenanto motivoimaan keskustanuorten vaikuttajia

Keskustanuoret

Keskustanuorten piiritoiminnan keskeisimmät haasteet liittyvät johtokunnan jäsenten ajoittaiseen passiivisuuteen ja motivaation puutteeseen. Moni kokee, että tuki- ja palautekeskustelut olisivat tarpeen.

Tämä käy ilmi Satakunnan ammattikorkeakoulussa valmistuneesta Jade Myllykankaan liiketalouden opinnäytetyössä.

Selvityksen mukaan koronaepidemia on vaikeuttanut vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä luottamustehtävien hoidossa. Etätapahtumien järjestämisen haasteena on saada luotua niistä riittävän kiinnostavia.

Valtaosa kyselyyn vastanneista piirien puheenjohtajista, varapuheenjohtajista ja toiminnanjohtajista kertoikin kohdanneensa haasteita vapaaehtoisten motivoinnissa.

Selvitys esittää ratkaisuksi ongelmiin aktiivista kokeilu- ja palautekulttuuria. Toiminnassa tulisi myös ottaa huomioon johtokunnan jäsenten erilaiset elämäntilanteet.

Lisäksi jäseniä tulisi selvityksen perusteella tukea esimerkiksi keskusteluilla, mentoritoiminnalla sekä tarjoamalla oppaita kirjallisten tekstien ja tapahtumien suunnittelun helpottamiseksi.