Kurvinen: Rikoslain kiristämistä harkittava auttajiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi

Väkivalta

Kansanedustaja(kesk.) vaatii hallitukselta toimia pelastusalan ja ensihoidon henkilöstöön kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja kitkemiseksi.

Keskustan eduskuntaryhmäpuheenjohtaja esitti näkemyksensä Seinäjoen vakinaisen palokunnan 80-vuotisjuhlassa pitämässään juhlapuheessaan.

hälyttävänä sitä, että entistä useammin auttaja joutuu varsinaisen tehtävänsä ja siihen liittyvän paineen ja riskien lisäksi varautumaan keikalla tai ensiavussa tapahtuvaan päälle karkaukseen.

Yli 90 prosenttia ensihoitajista kertoo kokeneensa fyysisen väkivallan uhkaa työssään.

– Tällainen ilmiö rapauttaa yhteiskuntamallimme peruskiviä monella tavalla, sanoo Kurvinen.

Hän toteaa, että auttajiin kohdistuvan väkivallan taustalla ovat syventynyt syrjäytyminen ja päihteiden ongelmat sekä järjestäytyneen yhteiskunnan vastaisten ääriainesten nousu.

– Mielestäni hallituksen on puututtava kaikin keinoin tähän raukkamaiseen ilmiöön, keskustaryhmyri painottaa.

Kurvinen katsoo, että auttajien suojelemiseen tarvitaan työturvallisuuden parantamista.

Yhteistyössä muiden viranomaisten – varsinkin poliisin – kanssa on mietittävä esimerkiksi vartijoiden oikeanlaista käyttöä.

Kurvinen olisi valmis myös tiukentamaan hoitajiin ja pelastajiin kohdistuvan väkivallan seuraamuksia.

– On vakavasti harkittava rikoslain kiristämistä niin, että ensihoitajiin ja pelastajiin kohdistuvan väkivallan seuraamukset ovat uskottavia tekojen haitallisuuteen nähden. Tulee harkita erillisten kriminalisointien tekemistä tai muuten huolehdittava, että auttajiin kohdistuvan väkivallan seuraamukset ovat samalla tasolla kuin poliisiin kohdistuvan väkivallan seuraukset, Kurvinen linjaa.