Keskustan Könttä vaatii itsehoitolääkkeitä kauppoihin

Lääkkeet

Kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.) esittää itsehoitolääkkeiden myynnin laajentamista apteekkien ulkopuolelle.

Uudistamisen tavoitteena on lääkkeiden hinnan alentaminen. Samalla Könttä vaatii apteekkisääntelyn uudistamista. 

– Lääkkeiden vähittäishintojen määrittäminen lääketaksan mukaan estää hintakilpailun, joka hyödyttäisi erityisesti runsaasti lääkkeitä tarvitsevia. Kilpailun lisääntyessä saataisiin hintoja alaspäin, joka hyödyttäisi paljon lääkkeitä käyttäviä. Tämä näkyisi matalasti toimeentulevien käytettävissä olevien varojen lisääntymisenä, Könttä sanoo.

Hänen mukaansa on erittäin tärkeää turvata alueellinen yhdenvertaisuus ja farmaseuttinen lääkeneuvonta.

– Nämä reunaehdot huomioiden nykyistä apteekkimonopolia on mahdollista uudistaa ja samalla palvella kansalaisia entistä paremmin, Könttä linjaa.

Kansanedustajan mukaan koko apteekkimonopolin toimintaa on tarkasteltava laajemmin. 

–  Uudistustyön on syytä tapahtua askel kerrallaan. Itsehoitolääkkeistä on hyvä aloittaa, Könttä sanoo. 

Hallitusohjelman mukaisesti Apteekkialan laajemman uudistustyön pohjaksi tehdään selvitys, joka antaa kuvan vähittäishinnan muodostumisesta ja vähittäisjakelusta.

Selvityksen pohjalta arvioidaan mahdollisuudet laajentaa apteekkien omistajapohjaa. Tämä työ on tehtävä mahdollisimman laadukkaasti. 

Könttä esittää aiheesta kirjallisen kysymyksen ministerille vastattavaksi, sekä laatinut aiheesta kansanedustajan toimenpidealoitteen.